№ 3 (83), 2015

Реформування законодавства Кашинцева О. Національна патентна реформа у сфері охорони здоров’я на засадах верховенства прав людини C. 6–15 Стаття присвячена питанням необхідності проведення патентної реформи у сфері охорони здоров’я на засадах верховенства прав людини. Автор обґрунтовує необхідність імплементування в національне

Read more

№ 2 (82), 2015

Право інтелектуальної власності Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності С. 5–13 Стаття присвячена розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних відносин щодо передання майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері розпоряджання правами на результати інтелектуальної

Read more

№ 1 (81), 2015

Право інтелектуальної власності Кашинцева О. Переосмислення права інтелектуальної власності з позиції забезпечення прав людини: нові виклики — нові відповіді С. 5–10 З 2015 р. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України розпочинає науковий проект щодо переосмислення місця та ролі інтелектуальної власності в

Read more

№ 6 (80), 2014

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №6, 2014 Кашинцева О. Вплив етико-правових норм на легітимність наукового результату у сфері біомедичних досліджень У статті аналізуються тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності крізь призму міжнародних етичних стандартів проведення медикобіо-логічних досліджень

Read more

№ 5 (79), 2014

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №5, 2014 Афанасьєва (Горська) К. Зміни концептуальних засад авторсько-правового регулювання в умовах глобалізації інформаційного простору Стаття присвячена вивченню нових течій і концепцій авторського-правового регулювання в умовах глобальних змін інформаційного простору. Особлива увага приділяється

Read more

№ 4 (78), 2014

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2014 Кашинцева О. Права людини та патентування методів діагностики та лікування людини в контексті реформування сфери охорони здоров’я. Українське законодавство з інтелектуальної власності, дозволяючи патентувати способи лікування, йде у розріз з європейською

Read more

№ 3 (77), 2014

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №3, 2014 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Работягова Л. Систематизація законодавства Португалії в сфері інтелектуальної власності С. 5–11 В статті розглянута систематизація законодавства Португалії в сфері інтелектуальної власності. Найбільша увага приділена систематизації сфери промислової власності

Read more

№ 2 (76), 2014

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2014 ТЕОРІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ С. Бурлаков Міжгалузеві зв’язки права інтелектуальної власності С. 5–14 У статті розкривається сутність права інтелектуальної власності та її місце у системі права. Особлива увага приділяється міжгалузевим зв’язкам права

Read more

№ 1 (75), 2014

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2014 B. Дроб’язко Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві C. 3-6 Автор аналізує сучасне законодавство Німеччини, великий досвід даної держави у сфері охорони і захисту авторських прав в умовах

Read more

№ 6 (74), 2013

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №6, 2013 Пацурківський Ю. Правовий режим власності: поняття та зміст C. 3–9 В статті досліджуються проблеми визначення поняття правового режиму в загальнотеоретичному та галузевому розумінні. Визначено їх спільні та відмінні ознаки. Робиться висновок

Read more