№ 3 (95) 2017

Новели законодавства Шакель Н. Ответственность за хранение с целью распространения контрафактных произведений в праве Республики Беларусь С. 5 Штефан А. Камкординг, кардшейрінг, піратство: законодавчі новели щодо видів порушень авторського права і суміжних прав С. 12 Штефан А., Зеров К. Припинення

Read more

№ 2 (94) 2017

Повний номер 2, 2017 З історії винахідництва Довгань Г. Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. ХХ ст. C. 5 Авторське право Майданик Л. Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України C. 12

Read more

№ 1 (93) 2017

Захист прав Штефан О. Пояснення сторін і третіх осіб у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин C. 5–15 Наукова стаття присвячена розкриттю специфіки такого різновиду доказів, як пояснення сторін і тертіх осіб, які беруть участь у справах, що виникають

Read more

№ 4 (90) 2016

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2016 Привітання з ювілеєм C. 5 Право інтелектуальної власності О. Зайківський, О. Оністрат. Охорона інтелектуальної власності як фактор забезпечення якості при розробці озброєння та військової техніки С. 22–33 У статті досліджуються проблеми

Read more

№ 3 (89) 2016

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №3, 2016 Розвиток сфери інтелектуальної власності Орлюк О. Роль правової науки у процесі реформування сфери інтелектуальної власності в Україні : досягнення, завдання, місія (англ. мовою) С. 5–13 Автор аналізує кроки України у розвитку законодавства

Read more

№ 2 (88) 2016

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2016 Освіта з інтелектуальної власності Солощук М., Шуба І. Доля дисципліни «інтелектуальна власність» у часи змін C. 5–16 У статті досліджено ставлення, обізнаність студентів-пятикурсників щодо питань інтелектуальної власності, плагіату та купівлі контрафактного

Read more

№ 1 (87), 2016

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2016 Право інтелектуальної власності Зайківський О., Оністрат О. Проблеми охорони інтелектуальної власності у військово-технічній сфері C. 5-16 У статті досліджуються проблемні питання забезпечення охорони інтелектуальної власності та її використання, зокрема у військово-технічній

Read more

№ 6 (86), 2015

Реформування законодавства Кашинцева О. Реформування законодавства в сфері фармації: чи можливо уникнути спекуляцій С. 5 У статті висвітлюються питання реформування законодавства у сфері фармації, зокрема проекту Закону України «Про лікарські засоби», крізь призму захисту прав пацієнтів і забезпечення доступу до

Read more

№ 5 (85), 2015

Мироненко Н. Управление в сфере интеллектуальной собственности С. 5 Автор торкається проблем вдосконалення державного управління у сфері інтелектуальної власності та його зв’язку з управлінням у сфері наукової, науково-технічної діяльності, інноваційним розвитком Ключові слова: управління інтелектуальною власністю, наука, інновації, державне управління

Read more

№ 4 (84), 2015

Захист прав Штефан О. Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування С. 5–14 Стаття присвячена розкриттю правового статусу органів державної влади та місцевого самоуправління як учасників цивільного процесу у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових

Read more