№ 5 (55), 2010

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №5, 2010 Погляд науковця Пшеничнюк Д. Розвиток ідеї тісного та реального зв’язку в англійському міжнародному приватному праві ……3 Погрібний С. Аналогія закону та аналогія права як засоби регулювання договірних цивільних відносин ……….14 Невідомий

Read more