№ 6 (86), 2015

Реформування законодавства Кашинцева О. Реформування законодавства в сфері фармації: чи можливо уникнути спекуляцій С. 5 У статті висвітлюються питання реформування законодавства у сфері фармації, зокрема проекту Закону України «Про лікарські засоби», крізь призму захисту прав пацієнтів і забезпечення доступу до

Read more

№ 5 (85), 2015

Мироненко Н. Управление в сфере интеллектуальной собственности С. 5 Автор торкається проблем вдосконалення державного управління у сфері інтелектуальної власності та його зв’язку з управлінням у сфері наукової, науково-технічної діяльності, інноваційним розвитком Ключові слова: управління інтелектуальною власністю, наука, інновації, державне управління

Read more

№ 4 (84), 2015

Захист прав Штефан О. Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування С. 5–14 Стаття присвячена розкриттю правового статусу органів державної влади та місцевого самоуправління як учасників цивільного процесу у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових

Read more

№ 3 (83), 2015

Реформування законодавства Кашинцева О. Національна патентна реформа у сфері охорони здоров’я на засадах верховенства прав людини C. 6–15 Стаття присвячена питанням необхідності проведення патентної реформи у сфері охорони здоров’я на засадах верховенства прав людини. Автор обґрунтовує необхідність імплементування в національне

Read more

№ 2 (82), 2015

Право інтелектуальної власності Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності С. 5–13 Стаття присвячена розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних відносин щодо передання майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері розпоряджання правами на результати інтелектуальної

Read more

№ 1 (81), 2015

Право інтелектуальної власності Кашинцева О. Переосмислення права інтелектуальної власності з позиції забезпечення прав людини: нові виклики — нові відповіді С. 5–10 З 2015 р. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України розпочинає науковий проект щодо переосмислення місця та ролі інтелектуальної власності в

Read more