№ 6 (74), 2013

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №6, 2013 Пацурківський Ю. Правовий режим власності: поняття та зміст C. 3–9 В статті досліджуються проблеми визначення поняття правового режиму в загальнотеоретичному та галузевому розумінні. Визначено їх спільні та відмінні ознаки. Робиться висновок

Read more

№ 5 (73), 2013

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №5, 2013 Бутнік-Сіверський О., Орлюк О. Людський капітал в інтелектуальній економіці (економіко-правовий погляд і закордонний досвід) C. 3–10 У цій публікації розглядається розиток сучасної теорії людського капіталу під впливом модернізацію економіки з урахуванням

Read more

№ 4 (72), 2013

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2013 Бутнік-Сіверський О., Орлюк О. Людський капітал в Інтелектуальній економіці (економіко-правовий погляд та закордонний досвід) С. 3-10 У цій публікації розглядається розиток сучасної теорії людського капіталу під впливом модернізацію економіки з урахуванням

Read more

№ 3 (71), 2013

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №3, 2013 Якубівський І. Виключність майнових прав інтелектуальної власності крізь призму цивільно-правової доктрини C. 3–9 У статті досліджено виключність як ознаку майнових прав інтелектуальної власності. Проаналізовано розуміння даної категорії у роботах вчених дореволюційного

Read more

№ 2 (70), 2013

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2013 Кашинцева О., Шатирко Л. Психологічні та психотерапевтичні методики як об’єкти права інтелектуальної власності C. 3–10 Стаття присвячена питанням особливостей правової природи психологічних і психотерапевтичних методик як об’єктів права інтелектуальної власності. У

Read more

№ 1 (69), 2013

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2013 Крижна В. Поняття і зміст прав інтелектуальної власності С. 3–7 У статті аналізується поняття і вміст прав інтелектуальної власності порівняно з правом власності. Зроблений вивід, що в законодавстві повноваження власника формулюються

Read more