№ 6 (38), 2007

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №6, 2007 В. ДРОБ’ЯЗКО МІЖНАРОДНА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ (ЗАКІНЧЕННЯ) Автор розглядає питання міжнародно-правового визнання охорони авторських і суміжних прав на основі багатосторонніх конвенцій і договорів, що були укладені між державами

Read more

№ 5 (37), 2007

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №5, 2007 В. ДРОБ’ЯЗКО МІЖНАРОДНА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ Автор розглядає питання міжнародно-правового визнання охорони авторських і суміжних прав на основі багатосторонніх конвенцій і договорів, що були укладені між державами ще

Read more

№ 4 (36), 2007

Завнатажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2007 А. ГРИЩЕНКО ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ТА СУМІЖНИХ ПРАВ В ЯКОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ У своїй статті автор розкриває низку проблемних питань щодо можливості застави майнових

Read more

№ 3 (35), 2007

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №3, 2007 О. ШТЕФАН ФОТОГРАФІЧНИЙ ТВІР ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ Автором статті розглядається такий об’єкт авторського права, як фотографічний твір. Особливості набуття фотографією статусу твору, а також, як такий твір охороняється

Read more

№ 2 (34), 2007

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2007 Т. ДЕМЧЕНКО ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОБРОСОВІСТНОСТІ ЗАЯВНИКА ПРИ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКУ Стаття присвячена дослідженню правової категорії недобросовісності заявника при подачі заявки на реєстрацію товарного знаку. Автором висвітлюються основні підходи

Read more

№ 1 (33), 2007

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2007 Ю. КАПИЦА ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ Автор розглядає актуальні питання реалізації прав інтелектуальної власності в Україні. Зокрема, в статті розглядаються питання що стосуються ситуації, яка склалася з колективними

Read more