Голова редакційної колегії журналу

Орлюк Олена Павлівна – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Наукова рада журналу:

Мироненко Наталя Михайлівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, заступник директора з наукової роботи НДІ ІВ НАПрН України, голова Наукової ради

Довгерт Анатолій Степанович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Копиленко  Олександр Любимович доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Народний депутат України

Крупчан Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор НДІ приватного права та підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Майданик Роман Андрійович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Малишева Наталія Рафаелівна – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, завідувач відділу космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, почесний професор права Університету Пуатьє (Франція)

Маркевич Ричард (Ryszard Markiewicz) – професор, доктор юридичних наук (доктор хабілітований), завідувач кафедри інтелектуальної власності факультету права і адміністрації Ягеллонського університету (Краків, Польща)

Петришин Олександр Віталійович  – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, президент Національної академії правових наук України (м. Харків)

Притика Дмитро Микитович – доктор юридичних наук, академік НАПрН України, заслужений юрист України, суддя Вищого господарського суду України у відставці

Смокович Михайло Іванович – доктор юридичних наук, доцент, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Стефанчук Руслан Олексійович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, Перший заступник Голови Верховної Ради України

Тацій Василь Якович – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, герой України, ректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,  почесний президент Національної академії правових наук України (м. Харків)

Тихий Володимир Павлович – доктор юридичних наук, академік НАПрН України, суддя Конституційного Суду України у відставці, екс-віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру, радник президії Національної академії правових наук України

Шемшученко Юрій Сергійович – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, почесний ректор Київського університету права НАН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

 

Редакційна колегія журналу:

Дорошенко Олександр Федорович – кандидат юридичних наук, судовий експерт, заступник директора з експертної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Андрощук Геннадій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, головний науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Атаманова Юлія Євгенівна – доктор юридичних наук, доцент, адвокат, радник Юридичної групи LCF, арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України, керівник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Буров Олександр Юрійович доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович – доктор економічних наук, професор, академік АТН України, академік УАН, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій МОН України, головний науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Васильченко Оксана Петрівна – доктор юридичних наук, професор, член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гаврилюк Руслана Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, координатор та тренер сертифікатної програми «Професійний медіатор», завідувач кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)

Гетманцев Данило Олександрович – доктор юридичних наук, професор, Президент Асоціації податкових радників, член Академічного комітету Європейської асоціації податкових професорів, Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Гревцова Радміла Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового центру медичного права та доцент кафедри адміністративного права  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Комітету з медичного і фармацевтичного права ВГО «Асоціація адвокатів України», керівник  Українського відділення Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, м. Хайфа

Заярний Олег Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Логвиненко Микола Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету (м. Суми)

Лотюк Ольга Степанівна – доктор юридичних наук, професор, член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Канзафарова Ілона Станіславівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (м. Одеса)

Капіца Юрій Михайлович – доктор юридичних наук, директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

Кашинцева Оксана Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, керівник секції фармацевтичного права Комітету медичного та фармацевтичного права НААУ, керівник відділу промислової власності, керівник Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, член Європейської асоціації медичного права

Кодинець Анатолій Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, патентний повірений України, завідувач кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коваль Ірина Федорівнадоктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Донецького національного університету ім. Василя Стуса (м. Вінниця)

Михайлюк Галина Олегівна – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, радник з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні,  Народний депутат України

Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Падучак Богдан Михайлович – кандидат юридичних наук, заступник директора департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності – начальник управління промислової власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Потоцький Микола Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, голова Комітету з інтелектуальної власності НААУ, заступник директора Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)

Сенюта Ірина Ярославівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, керуючий партнер адвокатського об’єднання «МедЛекс», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, президент ГО «Фундація медичного права та біоетики України», член Всесвітньої асоціації медичного права та національний представник Європейської асоціації медичного права в Україні

Сімсон Ольга Едуардівна – доктор юридичних наук, доцент, засновник та директор Інституту права, технологій та інновацій, доцент кафедри цивільного права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

Солощук Михайло Миколайович  – кандидат технічних наук, професор, патентний повірений України, президент «INSART Ltd», член IEEE, завідувач кафедри інформатики та інтелектуальної власності Національного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Стефанчук Микола Олексійович – кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, Народний депутат України

Штефан Олена Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб‘єктів приватного права, судоустрою та судочинства НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Штефан Анна Сергіївна – кандидат юридичних наук, завідувач відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

 

Іноземні члени редакційної колегії журналу:

Армаза-Армаза Еміліо Хосе (Emilio José Armaza-Armaza) – PhD, Міжуніверситетська кафедра права і геному людини Університет Деусто – Університет Країни Басків, м. Більбао, Королівство Іспанія

Гургула Ольга Богданівна – PhD, лектор (викладач), Брунел Університет Лондону (Brunel University London), м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Півні́чної Ірландії

Марія Анхелес Куадрадо Руіз (Mª Ángeles Cuadrado Ruiz) – професор кримінального права факультету права Гранадського університету, м. Гранада, Іспанія

Нєвенґловскі Aдріан (Adrian Niewęgłowski) –  доктор права, доцент факультету комерційного та економічного права Університету Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Республіка Польща.

Пеліова Яна (Ing. Jana Péliová) – PhD, Проректор з управління академічними проектами, Економічний університет у м. Братиславі (Ekonomická univerzita v Bratislave), м. Братислава, Словацька Республіка

Рамальхо Ана (Ana Ramalho) – PhD. (право), LL.M. (інтелектуальна власність), доцент юридичного факультету Маастрихтського університету, м. Маастрихт, Королівство Нідерланди

Тєлєц Іво (ІvoTelec) – професор, доктор юридичних наук (JUDr.), керівник кафедри приватного права і цивільного процесу Університету Палацького, м. Оломуц, Чеська Республіка

Цвікла Лєшек  (Leszek Ćwikła) – PhD. hab., факультет права, канонічного права і адміністрації Люблінського Католицького Університету ім. Івана Павла ІІ, м. Люблін, Республіка Польща.

Шакель Надія Валентинівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права юридичного факультету Білоруського державного університету, заступник начальника управління Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь, головний редактор журналу «Судебная экспертиза в Беларуси», м. Мінськ, Республіка Білорусь.