Редколегія

Головний редактор журналу – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Орлюк Олена Павлівна.

Наукова рада журналу:

Довгерт Анатолій Степанович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузнєцова Наталія Семенівна – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України

Майданик Роман Андрійович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Малишева Наталія Рафаелівна – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, завідувач відділу космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, почесний професор права Університету Пуатьє (Франція)

Патон Борис Євгенович – доктор технічних наук, професор, академік НАН України, президент Національної академії наук України

Петришин Олександр Віталійович  – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, президент Національної академії правових наук України (м. Харків)

Притика Дмитро Микитович – доктор юридичних наук, академік НАПрН України, заслужений юрист України, голова Вищого господарського суду України у відставці

Редько Віктор Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, ст.н.співр., заслужений діяч науки і техніки України

Стефанчук Руслан Олексійович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, президент ГО  «Ліга професорів права»

Тацій Василь Якович – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесний президент Національної академії правових наук України (м. Харків)

Шемшученко Юрій Сергійович – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, іноземний член РАН, директор Інституту імені В.М. Корецького НАН України

Маркевич Ричард (Ryszard Markiewicz) – професор доктор юридичних наук (доктор хабілітований), завідувач кафедри інтелектуальної власності факультету права і адміністрації Ягеллонського університету (Краків, Польща)

Редакційна колегія журналу:

Мироненко Наталія Михайлівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, голова редакційної колегії

Дорошенко Олександр Федорович – кандидат юридичних наук, судовий експерт, заступник директора з експертної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, заступник голови редакційної колегії

Андрощук Геннадій Олександрович  – кандидат економічних наук, доцент, радник Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Атаманова Юлія Євгенівна – доктор юридичних наук, доцент, керівник центру правового забезпечення розвитку науки і технологій співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович  – доктор економічних наук, професор, академік АТН України, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Васильєва Валентина Антонівна – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)

Галиця Ігор Олександрович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту підприємств Університету економіки та права «КРОК»

Гетманцев Данило Олександрович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, професор кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, почесний президент Юридичної компанії Jurimex

Дроб’язко Володимир Степанович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, голова УкрДААСП у відставці

Захарченко Тетяна Геннадіївна – заслужений юрист України, адвокат, член Президії Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торговельно-промисловій палаті України, заступник голови Морської арбітражної комісії при ТПП України

Канзафарова Ілона Станіславівна – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (м. Одеса)

Кодинець Анатолій Олександрович –  доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Коваль Ірина Федорівна – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Комзюк Леонід Трохимович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Копиленко Олександр Любимович  – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України

Коссак Володимир Михайлович  – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету ім. І. Франка (м. Львів)

Крупчан Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, академік НАПрН України, директор НДІ приватного права та підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Москаленко Віктор Семенович  – заслужений юрист України, заступник голови Вищого господарського суду України у відставці

Панов Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків)

Пічкур Олександр Валентинович  – пр.наук.співр., провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, член комісії з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій Українського національного комітету Міжнародної торговельної палати

Сімсон Ольга Едуардівна – доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник

Солощук Михайло Миколайович  – кандидат технічних наук, професор, патентний повірений України, президент «INSART Ltd», член IEEE, завідувач кафедри інформатики та інтелектуальної власності Національного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Теплюк Михайло Олексійович – доктор юридичних наук, заслужений юрист України, керівник Головного юридичного управління при Верховній Раді України

Тихий Володимир Павлович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, суддя Конституційного Суду України у відставці, віце-президент НАПрН України –керівник Київського регіонального центру.

Юрченко Олександр Михайлович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Іноземні члени редакційної колегії журналу:

Армаза-Армаза Еміліо Хосе (Emilio José Armaza-Armaza) – PhD, міжуніверситетська кафедра права і геному людини Університет Деусто – Університет Країни Басків, м. Більбао (Іспанія),

Марія Анхелес Куадрадо Руіз (Mª Ángeles Cuadrado Ruiz) професор кримінального права факультету права Гранадського університету, Іспанія

Пеліова Яна (Ing. Jana Péliová) – PhD, заступник декана з міжнародних зв’язків факультету народного господарства, Економічний університет у м. Братиславі (Словаччина)

Цвікла Лєшек  (Leszek Ćwikła) – Ph.D. hab., факультет права, канонічного права і адміністрації Люблінський Католицький Університет ім. Івана Павла ІІ (Польща)

Нєвенґловскі Aдріан (Adrian Niewęgłowski) – доктор права, доцент факультету права та адміністрації (інститут цивільного права) Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща

Рамальхо Ана (Ana Ramalho) – Ph.D. (право), LL.M. (інтелектуальна власність), доцент юридичного факультету Маастрихтського університету, Нідерланди

Тєлєц Іво (ІvoTelec) – професор, доктор юридичних наук (JUDr.), керівник кафедри приватного права і цивільного процесу Палацького Університуту м. Оломуц, Чехія

Шакель Надія Валентинівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права юридичного факультету Білоруського державного університету, заступник начальника управління Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь. Головний редактор журналу «Судебная экспертиза в Беларуси»