image_pdfimage_print

21 вересня 2017 року, 14:00-18:00

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60 (Червоний корпус),  ауд. 329)

Круглий стіл на тему:

«Плагіат або правомірне запозичення: як розрізнити?»

Реєстрація: 14.00 – 14:30

Організатори: Комітет з юридичної освітньої політики та Комітет інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України, Американський центр загального права та Кафедра інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Студія сучасного права, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

Інформаційний партнер – журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”

Модератор: Олена Орлюк, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач Кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка

Мови заходу: українська, російська

 

Програма заходу:

Вступні слова: Олена Орлюк, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач Кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка;

Ольга Поєдинок, к.ю.н., адвокат, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, голова Комітету з юридичної освітньої політики та Секції міжнародного сімейного права Комітету сімейного права Асоціації адвокатів України, голова Правління Студії сучасного права;

Анна Кравчук, адвокат, патентний повірений, партнер Патентно-юридичної агенції «Синергія», 2 роки очолювала Комітет інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України – 5 хв.

14:30-14:35

 

  1. У чому полягає публічний інтерес держави у відносинах захисту авторського права науковців? Плагіат – це проблема приватного чи публічного характеру? (доповідач: Анатолій Берлач, д.ю.н., проф., професор Кафедри адміністративного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Заслужений юрист України) – 20 хв.

Час для запитань та відповідей: 10 хв.

14:35 – 15:05

 

  1. Поняття та види плагіату. Фактори, що враховуються при виявленні порушення авторських прав (доповідач: Катерина Сопова, судовий експерт, патентний повірений, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України) 20 хв.

Час для запитань та відповідей: 10 хв.

15:05 – 15:35

 

  1. Плагіат як один із видів порушення авторських прав: європейський досвід (доповідач: Наталія Сорока, к.ю.н., адвокат, Українська іноземна юридична колегія) – 20 хв.

Час для запитань та відповідей: 10 хв.

15:35 – 16:05

Перерва: 16:05 – 16:25

  1. Причини вчинення плагіату та шляхи його попередження (доповідач: Анна Штефан, к.ю.н., завідувач відділом авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України) – 20 хв.

Час для запитань та відповідей: 10 хв.

16:25 – 16:55

 

  1. Доктрина Fair Use та її вплив на спори відносно обвинувачень у плагіаті? (доповідач: Дмитро Кочерга, радник та керівник судово-договірної практики патентно-юридичної компанії IPStyle, адвокат, патентний повірений України) – 20 хв.

Час для запитань та відповідей: 10 хв.

16:55 – 17:25

 

  1. Захист авторського права на частину твору: межі між порушенням та правомірним використанням. Як визначити справедливий розмір компенсації (доповідач: Анна Кравчук, адвокат, патентний повірений, партнер Патентно-юридичної агенції «Синергія») – 20 хв.

Час для запитань та відповідей: 10 хв.

17:25 – 17:55

 

Підведення підсумків, заключне слово: Олена Орлюк, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач Кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка – 5 хв.

17:55 – 18:00

 

За бажанням авторів, доповіді будуть опубліковані у №4 журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності” та на сайті журналу.

 

Програма круглого столу «Плагіат або правомірне запозичення: як розрізнити?»