Засновник і власник журналу:

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. До 2005 року журнал випускався під назвою «Інтелектуальний капітал» (перший випуск – 13.02.2002 року). З 2005 року журнал виходить під назвою «Теорія і практика інтелектуальної власності»; є науково-практичним журналом та періодичним виданням (свідоцтво КВ № 10573 від 07.11.2005 року).

Журнал включено до міжнародної науковометричної бази Index Copernicus Database (http://jml2012.indexcopernicus.com/++++,p5606,6.html)

З 2004 року журнал внесено до переліку спеціальних  фахових видань з юридичних наук (Наказ МОН України від 07.10.2016 року № 1222). Завдяки цьому публікації в журналі набувають статусу наукових праць.