Одним з напрямів діяльності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України  з моменту його створення є поширення знань з питань інтелектуальної власності в Україні. Сьогодні Інститут робить все можливе, аби задовольнити потребу суспільства в інформації щодо різних аспектів права та економіки інтелектуальної власності.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України