Тематика журналу

На шпальтах журналу обговорюється широке коло питань теоретичного, практичного та методологічного характеру, точаться наукові дискусії, висвітлюються вітчизняні та закордонні новини у сфері інтелектуальної власності й інноваційної діяльності. Останніми роками журнал розширив коло професійних інтересів, запросивши на свої сторінки представників інших галузей права та сфер науки загалом.

Ідеєю журналу, що втілюється всі ці роки, є надання можливості опублікуватися на його шпальтах аспірантам, здобувачам та іншим молодим дослідникам, а також талановитим студентам, які зацікавлені публічно реалізувати свої інтелектуальні, творчі здобутки. За умови отримання позитивних рецензій (зовнішніх або внутрішніх) їхні наукові публікації розміщуються в журналі. З метою інформаційного наповнення журналу та розширення його тематики запрошуються не лише відомі особи, досвідчені науковці та молоді дослідники, але й практики, котрі працюють у сфері інтелектуальної власності й інноваційної діяльності чи цікавляться нею.

Основна тематика видання: статті з питань права інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, економіки інтелектуальної власності.

Мови видання: українська, російська та інші на розсуд автора (обов’язкові анотації англійською та російською мовами).

Періодичність: виходить друком раз на два місяці, статті приймаються упродовж року; тираж 300 примірників. Статус видання: вітчизняне.

Примірники журналу надаються за обов’язковою розсилкою до національних державних бібліотек і бібліотек провідних українських вишів. Електронна версія журналу надсилається до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та розміщується на сайті НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. Категорії читачів: науковці, освітяни, патентні повірені, експерти, фахівці національної патентної системи України, працівники судових, правоохоронних, інших державних органів, посадові особи органів місцевого самоврядування, юристи-практики, аспіранти, студенти, слухачі вищих навчальних закладів.

Програмні цілі (основні принципи): сприяння підвищенню науково-теоретичної, навчально-методичної кваліфікації науковців і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, студентів та аспірантів.

Завдання й основні цілі видання: популяризація новітніх досягнень науки та обмін передовим досвідом у сфері права інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, економіки інтелектуальної власності, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України тощо.