Про журнал

Засновник: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України – видавець і власник журналу. До 2005 року журнал випускався під назвою «Інтелектуальний капітал» (перший випуск – 13.02.2002 року). З 2005 року журнал виходить під назвою «Теорія і практика інтелектуальної власності»; є науково-практичним журналом та періодичним виданням (свідоцтво КВ № 10573 від 07.11.2005 року).

Журнал включено до міжнародної науковометричної бази Index Copernicus Database(http://jml2012.indexcopernicus.com/++++,p5606,6.html)

З 2004 року журнал внесено до переліку спеціальних  фахових видань з юридичних наук (Наказ МОН України від 07.10.2016 року № 1222). Завдяки цьому публікації в журналі набувають статусу наукових праць.

На шпальтах журналу обговорюється широке коло питань теоретичного, практичного та методологічного характеру, точаться наукові дискусії, висвітлюються вітчизняні та закордонні новини у сфері інтелектуальної власності й інноваційної діяльності. Останніми роками журнал розширив коло професійних інтересів, запросивши на свої сторінки представників інших галузей права та сфер науки загалом.

За понад десятирічний період від заснування журналу авторами публікацій на його сторінках стали видатні вчені, політики, громадські діячі України та зарубіжних країн, серед них К. Паскуаль (колишній посол США в Україні), Б. Патон (президент НАН України); В. Тацій (президент НАПрН України), Т. Тейнер (президент Міжнародної коаліції з боротьби з контрафактною продукцією), А. Дітц (керівник наукової групи в Інституті інтелектуальної власності, конкурентного і податкового права імені Макса Планка (Німеччина)). До журналу часто залучаються викладачі провідних українських та іноземних вишів, зокрема В. Мізарас (завідувач кафедри Вільнюського університету (Литва)), І. Несторук (юридичний факультет Європейського університету Віадріна (Німеччина)), О. Чичуріна (Брестський університет імены О. С. Пушкіна (Білорусь)), А. Амангельди (Казахстан), О. Ямпольська (Швейцарія) та багато інших. Українські науковці, що публікують свої статті в журналі «Теорія і практика інтелектуальної власності», показують широку географію, адже представляють провідні заклади освіти та науки України з Києва, Донецька, Львова, Одеси, Харкова, Черкас, Чернівців тощо.

Ідеєю журналу, що втілюється всі ці роки, є надання можливості опублікуватися на його шпальтах аспірантам, здобувачам та іншим молодим дослідникам, а також талановитим студентам, які зацікавлені публічно реалізувати свої інтелектуальні, творчі здобутки. За умови отримання позитивних рецензій (зовнішніх або внутрішніх) їхні наукові публікації розміщуються в журналі.

З метою інформаційного наповнення журналу та розширення його тематики запрошуються не лише відомі особи, досвідчені науковці та молоді дослідники, але й практики, котрі працюють у сфері інтелектуальної власності й інноваційної діяльності чи цікавляться нею.

Основна тематика видання: статті з питань права інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, економіки інтелектуальної власності.

Мови видання: українська, російська та інші – на розсуд автора (обов’язкові анотації англійською та російською мовами).

Періодичність: виходить друком раз на два місяці, статті приймаються упродовж року; тираж 300 примірників.

Статус видання: вітчизняне.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, частково країни СНД.

Примірники журналу надаються за обов’язковою розсилкою до національних державних бібліотек і бібліотек провідних українських вишів. Електронна версія журналу надсилається до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та розміщується на сайті НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ.

Категорії читачів: науковці, освітяни, патентні повірені, експерти, фахівці національної патентної системи України, працівники судових, правоохоронних, інших державних органів, посадові особи органів місцевого самоврядування, юристи-практики, аспіранти, студенти, слухачі вищих навчальних закладів.

Програмні цілі (основні принципи): сприяння підвищенню науково-теоретичної, навчально-методичної кваліфікації науковців і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, студентів та аспірантів.

Завдання й основні цілі видання: популяризація новітніх досягнень науки та обмін передовим досвідом у сфері права інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, економіки інтелектуальної власності, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України тощо.

Передплату журналу Теорія і практика інтелектуальної власності можна здійснити у будь-якому відділенні “Укрпошта”, а також за допомогою системи WebMoney на сайті ДП «Преса» – www.presa.ua Журнал виходить друком 6 разів на рік, а вартість річної передплати складає 1500,00 грн.

Індекс передплати 23594.