Національна академія правових наук України

Тацій В.Національна академія правових наук України акумулює творчий потенціал провідних наукових установ та навчальних юридичних закладів України, приймає активну участь у процесі реформування вітчизняної правової системи і законодавства, сприяє законодавчому забезпеченню, розвитку необхідних для формування ідеології державного будівництва соціально орієнтованих ринкових відносин, захисту прав людини та основних свобод, рівності кожного перед законом і судом, поглибленню демократичних засад взаємодії законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, утвердженню верховенства права, реалізації правового й судового захисту, взаємної відповідальності держави та громадянина.

Академія та її установи беруть безпосередню участь у розробці та реалізації цілої низки найважливіших загальнодержавних програм щодо правового забезпечення інноваційного розвитку, інвестиційної діяльності, становлення та юридичного захисту суб’єктів підприємницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності, підвищення професійного рівня державних службовців та правової культури населення, розвитку юридичної освіти, поглибленню правових знань учасників виборчого процесу, розвитку місцевого самоврядування, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, профілактики злочинності в Україні, протидії «відмиванню» доходів, отриманих злочинним шляхом, програми протидії торгівлі людьми, тощо.

Практично кожен законопроект в Україні створюється за участю членів Академії та наукових співробітників її установ. Ціла низка важливих проектів нормативних актів розроблена на замовлення Президента України, Верховної Ради України, її комітетів, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого Господарського суду України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, окремих міністерств та відомств. На замовлення органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій співробітники Академії проводять фахові експертизи, надають численні правові висновки та рекомендації.

Одним із найважливіших напрямків функціонування Академії є видавнича діяльність. Зокрема, було підготовлено науково-практичні коментарі до Конституції України, Кримінального, Кримінального процесуального та інших кодексів України. Вагомим здобутком є видання у 2008 р. ґрунтовної п’ятитомної наукової праці «Правова система України: історія, стан та перспективи», яка стала результатом тривалої кропіткої роботи вчених Національної академії правових наук України. У 2011 р. вийшло в світ друге видання п’ятитомника, перекладене російською мовою. У 2013 році надруковано англомовну версію цієї фундаментальної праці. За підготовку 5-томного наукового видання «Правова система України: історія, стан та перспективи» десять науковців Академії відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2012 р. отримали Державну премію в галузі науки і техніки.

Вагомим підсумком 20-річної діяльності Національної академії правових наук України є видання колективної монографії «Правова доктрина України», авторський колектив якої налічує 174 науковці, серед яких понад 90 членів Національної академії правових наук України. Ця фундаментальна наукова праця комплексно та всебічно висвітлює питання становлення національної правової доктрини на різних етапах розвитку нашої державності, досліджує її сучасний стан з усіма надбаннями та проблемами, обґрунтовує тенденції й перспективи її реформування та подальшого вдосконалення.

З моменту створення Академія виступила організатором та співорганізатором більше ніж 500 міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, семінарів, «круглих столів» та інших наукових заходів, предметом обговорення на яких стали найактуальніші питання розвитку національного законодавства. Розширюються зв’язки Національної академії правових наук України з зарубіжними науковими та освітянськими центрами. Академія відновлює інтеграційні традиції з науковими установами та вищими юридичними навчальними закладами країн СНД та іншими зарубіжними державами. Іноземними членами Академії є відомі науковці: Кестнер Карл-Герман (Німеччина) та Вільям Елліотт Батлер (Великобританія).

Науковий потенціал Академії спрямований на вирішення нагальних першочергових завдань, що постають перед Україною в сфері права. Вчені плідно працюють задля зміцнення та розбудови незалежності нашої держави, розвитку правової науки, забезпечення законності, правопорядку, дбають про вдосконалення правової освіти в українському суспільстві. Наразі перед Академією постають нові завдання, зокрема розробка проекту змін до Конституції України, підготовка проектів нормативних актів спрямованих на реформування судових органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

З повагою,

Почесний президент
Національної академії правових наук України,
академік Національної академії наук України

ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ ТАЦІЙ

http://www.aprnu.kharkiv.org/