Поточне керівництво Центру наукових досліджень інтелектуальної власності та енвайроментного розвитку здійснює на громадських засадах – Олена Шотаєвна Чомахашвілі,кандидат юридичних наук, доцент. Науковець та практик, що багато зусиль приклала до напряму освітньої діяльності у сфері інтелектуальної власності.

Центр наукових досліджень інтелектуальної власності та енвайроментного розвитку бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів, працює над проблематикою щодо інтеграції екологічної політики в інші галузеві політики, зокрема у сферу промислової власності, створення практичних засобів участі громадськості у прийнятті управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища та природокористування, вдосконаленні екологічної освіти.

Загальна мета Центру наукових досліджень інтелектуальної власності та енвайроментного розвитку досягається через різні види діяльності, а саме: проведення фахових зустрічей та обговорень із актуальних питань у досліджуваній сфері, створенні ініціатив у сфері охорони довкілля, аналітичної роботи, проведення наукових досліджень, здійсненні заходів у сфері екологічної освіти.

Наукові дослідження Центр інтелектуальної власності та енвайроментного розвитку здійснює у сфері охорони навколишнього природного середовища; у сферах охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, відтворення та охорони земель, охорони та відтворення вод, раціонального використання водних ресурсів; дослідженні різноманітних економічних процесів, які впливають на екологію; вплив інтелектуальної власності на життєдіяльність суспільства.

Центр має надію, що його діяльність позитивно вплине на підвищення культури у сфері охорони довкілля й до цінностей прав людини.

 

 

Sidorov_Senia