Відбулася науково-практична конференція «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах»

17 травня 2016 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», відбулася науково-практична конференція «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах».

Організаторами конференції виступили Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Інформаційними партнерами конференції стали Журнал «Інформація і право», Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності», Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право».

В роботі конференції взяли участь представники міністерств і відомств, науковці, професорсько-викладацький склад університету, аспіранти. Під час конференції виступили з доповідями співробітники НДІ інтелектуальної власності:

Геннадій Андрощук, консультант Верховної Ради України з питань освіти і науки, завідувач лабораторією інтелектуальної власності НАПрН України з доповіддю «IT-індустрія як драйвер розвитку інноваційної економіки України»;

Олександр Бутнік-Сіверський, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України з доповіддю «Методологічні ознаки людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу в сфері інтелектуальної власності»;

Олена Тверезенко, завідувач сектором НДІ інтелектуальної власності НАПрН України з доповіддю «Набуття та припинення прав на ноу-хау»;

Ольга Улітіна, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України з доповіддю «Правове регулювання технічних засобів захисту авторських прав»;

Василіса Писєва, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України з доповіддю «Лікарськийзасіб в об’єктах промислової власності»;

Костянтин Зеров, молодший науковийспівробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України з доповіддю «Відтвореннятвору, що розміщений в мережі Інтернет, кінцевим користувачем»;

Ірина Петренко, науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з доповіддю «Правова охорона рекламних слоганів, як об’єктів авторського права»;

Сергій Петренко, завідувач Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з доповіддю «Інтернет сайт, як об’єкт судово-експертних досліджень в сфері інтелектуальної власності».