Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України відсвяткував своє 15-річчя

Сьогодні Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України святкував своє 15-річчя.
Я хочу щиро подякувати усім нашим колегам, партнерам, друзям, що знайшли час і змогли відвідати наш урочистий захід. Адже саме завдяки нашій взаємодії та співпраці вітчизняна сфера інтелектуальної власності має добрі перспективи свого розвитку.
Я хочу низько вклонитися колективу нашого інституту – за його відданість справі, за його фаховість, за його змогу відповідати поняттю моральності в науці; колективу, який пройшов важкі випробування, які, однак, лише закарбували й згуртували його. Кожному з наших працівників, не залежно від їхнього статусу, звань, посад.
15 років, це звичайно, не великий строк на фоні історії. Однак важлива віха для наукової інституції, що працює в умовах нестабільної чи кризової економіки. І тим більше – істотна подія для нашого колективу у розумінні тих завдань, що стоять перед сферою інтелектуальної власності, а відтак – і перед нами безпосередньо.
За 15 років свого існування ми маємо гідні здобутки, до яких долучалися усі співробітники інституту. Нижче – їх коротке викладення.
Нами виконано чи продовжує виконуватися 24 фундаментальних та прикладних теми, пов’язані зі сферою права та економіки інтелектуальної власності в усій їх багатогранності. На даний момент Інститут займається дослідженнями у напрямах взаємозв’язку інтелектуальної власності та біотехнологій, біологічної безпеки, зеленої економіки та екології; ІТ-технологій; енергозберігаючих технологій; інновацій; агробізнесу; національної безпеки та оборони тощо. І це якщо не брати традиційні напрями щодо правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності, які є базовими для досліджень. І такі дослідження проводяться у тісному взаємозв’язку між наукою та практикою.
Відчуваючи вектори розвитку України, інститут намагається відповідати на виклики часу. Якщо свого часу ми відкривали відділ узагальнень судової та експертної практики, лабораторію наукового забезпечення розвитку науки та технологій, нині в Інституті успішно функціонують Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності, а також новостворені Центр наукових досліджень інтелектуальної власності та енвайроментного розвитку та Лабораторія комерціалізації та трансферу технологій. І сподіваємося, що найближчим часом у цих напрямах ми зможемо показати відповідні результати.
Що ж до базових наших напрямів, то можна навести лише декілька статистичних показників. Нашими атестованими судовими експертами (які, вважаємо, є найкращими в Україні) виконано понад 1700 судових експертиз та спеціальних досліджень об’єктів інтелектуальної власності. Сертифікованими оцінщиками виконано близько 60 оцінок об’єктів інтелектуальної власності. Патентні повірені, що працюють у складі інституту, постійно залучаються до державної реєстрації прав інтелектуальної власності для фізичних та юридичних осіб.
За минулий час науковцями інституту виконано понад 270 наукових досліджень на замовлення для державних та недержавних організацій; 470 досліджень на замовлення регіональних суб’єктів, у тому числі органів місцевого самоврядування та місцевої влади; 95 наукових експертних висновків за запитами для вищих та центральних органів державної влади.
Наші спеціалісти підготували понад 300 проектів нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності, інноваційної діяльності тощо – або особисто розроблених, або до розробки яких долучалися в робочих групах чи здійснювали експертизу.
Ми займаємося наданням консультацій з питань, що стосуються права та економіки інтелектуальної власності, цивільного, цивільно-процесуального, фінансового, господарського права тощо; реєстрацією прав на твори, об’єкти патентного права, засоби індивідуалізації; проведенням судових експертиз та спеціальних досліджень з питань інтелектуальної власності; оцінкою та аудитом інтелектуальної власності; консультаціями щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, підготовкою проектів договорів, підготовкою висновків щодо укладених договорів тощо.
Результати нашої наукової діяльності знайшли втілення у 52 монографіях, 4 енциклопедіях, більше ніж 10 практичних збірниках, понад 20 методичних рекомендаціях та коментарях законодавства, у понад 20 підручниках та навчальних посібниках. Інститут щорічно видає збірники наукових праць «Питання інтелектуальної власності».
Із 2002 року ми почали видавати науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» (www.inprojournal.org) (до 2005 року була назва «Інтелектуальний капітал»), який нині включений не лише до національних, але й до міжнародних науковометричних баз даних. І ми поставили собі на мету війти з часом до Scopus. Ми виступили співзасновником науково-практичного журналу «Медичне право», що видається у Львові на базі медичного університету та інших інституцій, і також вже має свій статус у міжнародних науково-метричних базах.
Ми займаємося розбудовою наукових шкіл з права інтелектуальної власності та економіки інтелектуальної власності (зокрема, в основі останньої стоїть родоначальник економіки інтелектуальної власності в Україні). Нашу молодь навчали гранди сфери інтелектуальної власності. Адже інституту свій досвід і свої зусилля віддали люди, які розбудовували систему правової охорони інтелектуальної власності в незалежній Україні; які стояли у витоків створення судової експертизи інтелектуальної власності; які виступали від України підписантами базових міжнародних договорів та конвенцій у сфері інтелектуальної власності. І таке поєднання великого досвіду та молодого завзяття дає свої наслідки. Адже лише за останні п’ять років аспіратами та здобувачами інституту було захищено 12 дисертацій, з яких 2 докторських. Наразі до захисту готові 5 кандидатських, на виході – 1 докторська, у стадії роботи – 4 докторських і десяток кандидатських. На нашій площадці проходять виробничі практики та підвищення кваліфікації студенти та викладачі з усієї країни.
Інститут активно співпрацює з міжнародними центрами, що спеціалізуються на сфері інтелектуальної власності. Нашими партнерами є наукові інституції чи університети Польщі, Словаччини, Німеччини, Іспанії тощо. Ми співпрацюємо з ВОІВ. Що говорити, якщо наша колишня заступник з наукової роботи вже не перший рік працює у ВОІВ.
Інститут опікується освітнім напрямом з інтелектуальної власності по усіх ВНЗ України. Тим більше, що щонайменше третина науковців інституту є викладачами університетів та інститутів, які багато років присвятили підготовці фахівців з питань інтелектуальної власності. І надалі в цьому напрямі ми бачимо для себе багато можливостей для розвитку.
Надзвичайно важливим напрямом для себе ми вбачаємо й популяризацію знань у сфері інтелектуальної власності. Для цього, окрім постійних науково-практичних заходів, семінарів, конференцій тощо, ми залучаємо й інформаційні ресурси. Викладаємо свої наукові напрацювання у вільний доступ. Надаємо консультації та відповіді на звернення громадян на сайті інституту (http://ndiiv.org.ua/ua/). Ведемо сторінки інституту у соц.мережах.
Серед останніх проектів – ініційований спільно з Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Освітній проект з інтелектуальної власності «Соpiright грамотність» (http://copyright-literacy.org.ua/), який дає можливість молоді отримати доступні знання з питань інтелектуальної власності.
У найближчому майбутньому ми збираємося активно продовжувати займатися розробкою національного законодавства з питань інтелектуальної власності з метою імплементації до нього положень європейського законодавства. Проводити судово-експертні дослідження та оцінки. Залучитися до роботи новостворюваного Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності. Відкрити Центр медіації та консалтингу з питань інтелектуальної власності. Створити Науково-освітній центр з питань інтелектуальної власності спільно з КНУ імені Тараса Шевченка. Провести чергову Літню школу з питань інтелектуальної власності. Й здійснити цілу низку інших амбітних проектів. Адже за цим вбачаємо майбутнє України!
Директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
Орлюк Олена Павлівна

13417468_1714093598852821_2412386724110144574_n

13419021_1714098002185714_4586698119124234501_n

13407255_1714093662186148_3496769437481578894_n

13413043_1714093528852828_651773724023565833_n

13466151_1714093862186128_3953090943960860050_n

13445281_1714097282185786_5307637217588546572_n

13428616_1714097875519060_3339844573232057827_n

Джерело: Facebook