Круглий стіл «Удосконалення законодавства у сфері авторського права: фотографічні твори»

19 травня 2016 року в рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки на базі Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України проведено круглий стіл «Удосконалення законодавства у сфері авторського права: фотографічні твори». Модератором круглого столу виступив Петренко С.

На заході були присутні співробітники Інституту, здобувачі та аспіранти, а також запрошені представники органів виконавчої влади та ін.

В рамках круглого столу було заслухано доповідь наукового співробітника НДІ інтелектуальної власності Улітіної О. на тему «Сучасний стан законодавства у сфері авторського права на фотографічні твори».

В ході обговорення були розглянуті проблемні питання охорони фотографічних творів в Україні, запропоновані варіанти усунення прогалин в законодавстві щодо охорони фотографічних творів. Обговорювався досвід іноземних країн з цього питання та можливість його застосування для узгодження норм національного законодавства з нормами міжнародного права та права Європейського союзу.