№ 2 (118) 2021

Завантажити №2 2021 видання за посиланням. Троцька В. Правові аспекти використання бібліотеками та іншими закладами творів, що вийшли з комерційного обороту. Стаття присвячена дослідженню норм Директиви Європейського парламенту та Ради № 2019/790 про авторське право і суміжні права в єдиному

Read more

Номер 1(117) 2021

Завантажити журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1(117) 2021 Улітіна О., Пилюченко Д. Правове регулювання креативних індустрій в Україні. Стаття присвячена питанню правового регулювання креативних індустрій в Україні. Розкрито суть поняття «креативні індустрії» та виокремлено основні ознаки, які їх

Read more

№ 6 (116) 2020

Завантажити журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6(116) 2020 Авторське право та суміжні права Зеров К.  Захист авторського права на компьютерні програми. У статті розглянуто основні підходи до правової охорони комп’ютерних програм. Наголошено, що комп’ютерна програма має «юридично байдужі»

Read more

№ 5 (115) 2020

Завантажити журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 5 (115) 2020 В. Дроб’язко Становлення міжнародної охорони технічних засобів захисту. У статті розглянуто становлення міжнародної охорони технічних засобів захисту у сфері авторського права і суміжних прав, проаналізовано відповідні документи ВОІВ, положення

Read more

№ 4 (114) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4 (114) 2020 О. Довбиш Застосування доктрини США «work made for hire» у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Стаття присвячена дослідженню доктрини твору, зробленого на замовлення відповідно до правопорядку США. Висвітлено передумови

Read more

№ 3 (113) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 3 (113) 2020 В. Троцька Винятки та обмеження майнового авторського права відповідно до законодавства Великої Британії та України: порівняльний аналіз У статті здійснено аналіз та узагальнення норм Закону Великої Британії «Про авторське право,

Read more

№ 2 (112) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 2 (112) 2020 Логвиненко М., Диковець А. Правовi  проблеми захисту авторських прав від піратства в  мережі Інтернет. С. 5-11  У статті досліджується проблема піратства у сфері авторського права. Розкрито поняття «інтернет-піратство», визначено

Read more

№ 1 (111) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1 (111) 2020 Майданик Л. Винятки та обмеження з майнових авторських прав: баланс приватного і публічного інтересів DOI: https://doi.org/10.33731/12020.200227 С. 5-12 Стаття присвячена дослідженню питань балансу приватного та публічного інтересів через поняття винятків

Read more

№ 6 (110) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6 (110) 2019 Кедя Ю. Особливості використання та законодавчого регулювання «продакт плейсмент» в аудіовізуальних творах в Україні: порівняльний аналіз за законодавством України та Франції DOI: https://doi.org/10.33731/62019.187729 С. 5-14 Досліджено питання, що виникають із можливості включення «продакт

Read more