№ 6 (116) 2020

Завантажити журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6(116) 2020 Авторське право та суміжні права Федорова Н. В. Іноземний та вітчизняний досвід захисту прав інтелектуальної власності на біжутерію та ювелірні вироби. Кедя Ю.О. Співавторство при створенні літературних творів за законодавством

Read more

№ 5 (115) 2020

Завантажити журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 5 (115) 2020 Авторське право та суміжні права В. Дроб’язко Становлення міжнародної охорони технічних засобів захисту Штефан О. О. Роль принципу добросовісності при захисті авторського права В. Троцька Авторське право та основні

Read more

№ 4 (114) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4 (114) 2020 О. Довбиш Застосування доктрини США «work made for hire» у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Стаття присвячена дослідженню доктрини твору, зробленого на замовлення відповідно до правопорядку США. Висвітлено передумови

Read more

№ 3 (113) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 3 (113) 2020 В. Троцька Винятки та обмеження майнового авторського права відповідно до законодавства Великої Британії та України: порівняльний аналіз У статті здійснено аналіз та узагальнення норм Закону Великої Британії «Про авторське право,

Read more

№ 2 (112) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 2 (112) 2020 Логвиненко М., Диковець А. Правовi  проблеми захисту авторських прав від піратства в  мережі Інтернет. С. 5-11  У статті досліджується проблема піратства у сфері авторського права. Розкрито поняття «інтернет-піратство», визначено

Read more

№ 1 (111) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1 (111) 2020 Майданик Л. Винятки та обмеження з майнових авторських прав: баланс приватного і публічного інтересів DOI: https://doi.org/10.33731/12020.200227 С. 5-12 Стаття присвячена дослідженню питань балансу приватного та публічного інтересів через поняття винятків

Read more

№ 6 (110) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6 (110) 2019 Кедя Ю. Особливості використання та законодавчого регулювання «продакт плейсмент» в аудіовізуальних творах в Україні: порівняльний аналіз за законодавством України та Франції DOI: https://doi.org/10.33731/62019.187729 С. 5-14 Досліджено питання, що виникають із можливості включення «продакт

Read more

№ 4 (108) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4 (108) 2019 Петренко І. Правова охорона нетипових творів в Україні та інших країнах світу DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175707 С. 5-14 У статті розглядаються питання правової охорони окремих видів творів: таких, які мають незначний

Read more