№ 4 (108) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4 (108) 2019 Петренко І. Правова охорона нетипових творів в Україні та інших країнах світу С. 5-14 У статті розглядаються питання правової охорони окремих видів творів: таких, які мають незначний (критичний) рівень

Read more

№ 3 (107) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 3 (107) 2019 Штефан А. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав С. 5-18 Стаття присвячена визначенню правової природи компенсації як форми відшкоду­вання майнової шкоди за порушення авторського права і суміжних

Read more

№ 2 (106) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 2 (106) 2019 Троцька В. Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів. Чи можливе досягнення рівноваги в цифрову епоху? С. 5-16 У статті розглянуто питання правового регулювання відносин між суб’єктами авто­рського права

Read more

№ 1 (105) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1 (105) 2019 Штефан А. Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як джерела авторського права України С. 5-16 У статті висвітлюються основні аспекти дії Угоди про асоціацію як джерела авто­рського права та

Read more

№ 6 (104) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6 (104) 2018 Семенюк К. Порушення у сфері авторського права: некоректне цитування та плагіат С. 5-19 У статті автор розмежовує поширені правопорушення авторського права, що мають певні спільні риси — некоректне (неправомірне)

Read more

№ 5 (103) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 5 (103) 2018 Улітіна О. Директива 2001/84/ЄС (про право слідування): іноземний досвід С. 5-10 У статті розглядаються особливості гармонізації національних законодавств країн ЄС з положеннями Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/84 від

Read more

№ 4 (102) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4 (102) 2018 Штефан А. Феномен творчої діяльності в авторському праві С. 5-13 Стаття присвячена дослідженню творчої діяльності та її ролі в авторському праві. Розглянуто поняття творчості, взаємозв’язок творчої особистості з суспільством,

Read more

№ 3 (101) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 3 (101) 2018 Дроб’язко В. Закон УРСР «Про авторське право»1929 року С. 5-12 У статті розглядаються положення першого Закону України про авторське право, зіставлено їх з положеннями Основ авторського права 1928 року

Read more

№ 2 (100) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 2 (100) 2018 Дроб’язко В. Законодавчі акти СРСР про авторське право 20-х рр. ХХ ст. С. 5-11 Стаття присвячена розгляду положень Основ авторського права СРСР 1925 і 1928 рр., їх порівняльному аналізу.

Read more

№ 1 (99) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1 (99) 2018 Штефан О. Деякі питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин С. 5-10 З’ясовується вплив судово-правових реформ на розвиток судової юрисдикції в Україні, аналізується стан

Read more