№ 4 (114) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4 (114) 2020 О. Довбиш Застосування доктрини США «work made for hire» у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Стаття присвячена дослідженню доктрини твору, зробленого на замовлення відповідно до правопорядку США. Висвітлено передумови

Read more

№ 3 (113) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 3 (113) 2020 В. Троцька Винятки та обмеження майнового авторського права відповідно до законодавства Великої Британії та України: порівняльний аналіз У статті здійснено аналіз та узагальнення норм Закону Великої Британії «Про авторське право,

Read more

№ 2 (112) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 2 (112) 2020 Логвиненко М., Диковець А. Правовi  проблеми захисту авторських прав від піратства в  мережі Інтернет. С. 5-11  У статті досліджується проблема піратства у сфері авторського права. Розкрито поняття «інтернет-піратство», визначено

Read more

№ 1 (111) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1 (111) 2020 Майданик Л. Винятки та обмеження з майнових авторських прав: баланс приватного і публічного інтересів DOI: https://doi.org/10.33731/12020.200227 С. 5-12 Стаття присвячена дослідженню питань балансу приватного та публічного інтересів через поняття винятків

Read more

№ 6 (110) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6 (110) 2019 Кедя Ю. Особливості використання та законодавчого регулювання «продакт плейсмент» в аудіовізуальних творах в Україні: порівняльний аналіз за законодавством України та Франції DOI: https://doi.org/10.33731/62019.187729 С. 5-14 Досліджено питання, що виникають із можливості включення «продакт

Read more

№ 4 (108) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4 (108) 2019 Петренко І. Правова охорона нетипових творів в Україні та інших країнах світу DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175707 С. 5-14 У статті розглядаються питання правової охорони окремих видів творів: таких, які мають незначний

Read more

№ 3 (107) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 3 (107) 2019 Штефан А. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав DOI: https://doi.org/10.33731/32019.173808 С. 5-18 Стаття присвячена визначенню правової природи компенсації як форми відшкоду­вання майнової шкоди за порушення авторського права

Read more

№ 2 (106) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 2 (106) 2019 Троцька В. Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів. Чи можливе досягнення рівноваги в цифрову епоху? С. 5-16 У статті розглянуто питання правового регулювання відносин між суб’єктами авто­рського права

Read more

№ 1 (105) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1 (105) 2019 Штефан А. Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як джерела авторського права України С. 5-16 У статті висвітлюються основні аспекти дії Угоди про асоціацію як джерела авто­рського права та

Read more