image_pdfimage_print

№ 4 (102) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4 (102) 2018 Штефан А. Феномен творчої діяльності в авторському праві С. 5-13 Стаття присвячена дослідженню творчої діяльності та її ролі в авторському праві. Розглянуто поняття творчості, взаємозв’язок творчої особистості з суспільством,

Read more

№ 3 (101) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 3 (101) 2018 Дроб’язко В. Закон УРСР «Про авторське право»1929 року С. 5-12 У статті розглядаються положення першого Закону України про авторське право, зіставлено їх з положеннями Основ авторського права 1928 року

Read more

№ 2 (100) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 2 (100) 2018 Дроб’язко В. Законодавчі акти СРСР про авторське право 20-х рр. ХХ ст. С. 5-11 Стаття присвячена розгляду положень Основ авторського права СРСР 1925 і 1928 рр., їх порівняльному аналізу.

Read more

№ 1 (99) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1 (99) 2018 Штефан О. Деякі питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин С. 5-10 З’ясовується вплив судово-правових реформ на розвиток судової юрисдикції в Україні, аналізується стан

Read more

№ 6 (98) 2017

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6 (98) 2017 Штефан А. Докази і засоби доказування у цивільному процесі С. 5-12 У статті розглядаються існуючі доктринальні підходи до визначення поняття доказів у їх співвідношенні із засобами доказування. Виходячи з

Read more

№ 5 (97) 2017

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 5 (97) 2017 М. Анхелес Куадрадо Руіз. Біотероризм в еру глобалізації С. 5-16 Стаття стосується нової парадигми такого явища, як біотерироризм в умовах глобалізованого світу. Відправною точкою авторка вважає події 11.09.2001. У

Read more

№ 4 (96) 2017

ЗМІСТ   Захист прав Сорока Н. Плагіат як один з видів порушення авторських прав: європейський досвід ………………………………………………………… 9 Штефан А. Причини вчинення плагіату та шляхи його попередження ……………………. 24 Сопова К. Методи виявлення плагіату в наукових публікаціях …………………………….. 31 Зайківський

Read more

№ 3 (95) 2017

Новели законодавства Шакель Н. Ответственность за хранение с целью распространения контрафактных произведений в праве Республики Беларусь С. 5 Штефан А. Камкординг, кардшейрінг, піратство: законодавчі новели щодо видів порушень авторського права і суміжних прав С. 12 Штефан А., Зеров К. Припинення

Read more

№ 2 (94) 2017

Повний номер 2, 2017 З історії винахідництва Довгань Г. Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. ХХ ст. C. 5 Авторське право Майданик Л. Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України C. 12

Read more

№ 1 (93) 2017

Захист прав Штефан О. Пояснення сторін і третіх осіб у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин C. 5–15 Наукова стаття присвячена розкриттю специфіки такого різновиду доказів, як пояснення сторін і тертіх осіб, які беруть участь у справах, що виникають

Read more