Вимоги до статтей

ВИМОГИ

до оформлення статей в науковий журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності»

Вимоги до оформлення тексту

 1. Формат сторінки – А4
 2. Шрифт – Times New Roman
 3. Розмір шрифту – 14
 4. Інтервал – 1,5
 5. Абзацний відступ – 1,25 мм
 6. Вирівнювання – по ширині
 7. Поля документу – 20 мм
 8. Обсяг – від 10 до 30 сторінок
 9. Мова статті: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька

Розділи журналу:

 • Авторське право та суміжні права
 • Право промислової власності
 • Захист прав інтелектуальної власності
 • Наука та інновації
 • Економіка інтелектуальної власності
 • Погляд науковця

Структура статті

 • УДК
 • Назва статті мовою статті
 • І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище …. мовою статті
 • Назва статті англійською мовою
 • Ініціали Прізвище, Ініціали Прізвище …. англійською мовою
 • Анотація мовою статті (45–50 слів)
 • Ключові слова мовою статті (10 слів)
 • Назва статті російською мовою
 • Ініціали Прізвище, Ініціали Прізвище …. російською мовою
 • Анотація російською мовою (45–50 слів)
 • Ключові слова російською мовою (10 слів)
 • Розширена анотація англійською мовою. Основні вимоги до анотації:
  – об’єм від 120 до 250 слів;
  – інформативність (не містить загальних слів);
  – оригінальність (не повинна бути калькою російськомовної анотації);
  – змістовність (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
  – структурованість (слідувати логіці опису результатів в статті).
 • Ключові слова англійською мовою (10 слів)

Розділи:

 1. Вступ
 2. Літературний огляд
 3. Мета та задачі дослідження
 4. Основна частина (навести назву, що відображає суть розділу)
 5. Результати дослідження та їх обговорення
 6. Висновки
  • Література (список використаних джерел інформації, оформлених згідно ДСТУ 8302:2015)
  • Список літератури транслітерацією http://ukrlit.org/transliteratsiia
  • Відомості про авторів російською, українською та англійською мовами:

– П.І.Б. (повністю);
– посада, звання;
– місце роботи;
– робоча адреса;
– відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних (допускається приблизна кількість);
– контактні телефон і e-mail;
– ID ORCID (Ви можете зареєструвати ID ORCID на сайті orcid.org)
– фотографія в електронному вигляді в одному з форматів (jpeg, tif,) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi чорно-білого кольору.

Оформлення малюнків/таблиць

 1. Рисунки/таблиці наводяться в тексті статті, без обтікання
 2. Заголовки таблиць і підписи рисунків наводяться також в тексті статті (Таблиця 1, Рис. 1)
 3. Всі рисунки повинні бути в форматі JPG
 4. У таблиці не повинно бути порожніх клітинок

Зверніть увагу! Друкована версія журналу виходить у чорно-білому варіанті

Оформлення списку використаної літератури

 1. Посилання на використані джерела оформлюються по мірі появи їх у тексті у квадратних дужках [1]; [1, 2]. Гіперпосилання не допускаються
 2. Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно ДСТУ 8302: 2015, приклад оформлення літератури