Вимоги до оформлення статтей

ВИМОГИ

до оформлення статей в науковий журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності»

Вимоги до оформлення тексту

 1. Формат сторінки – А4
 2. Шрифт – Times New Roman
 3. Розмір шрифту – 14
 4. Інтервал – 1,5
 5. Абзацний відступ – 1,25 мм
 6. Вирівнювання – по ширині
 7. Поля документу – 20 мм
 8. Обсяг – до 15 сторінок
 9. Мова статті: українська, російська (та інші на розсуд автора)

Розділи журналу:

 • Авторське право та суміжні права
 • Право промислової власності
 • Захист прав інтелектуальної власності
 • Наука та інновації
 • Економіка інтелектуальної власності
 • Погляд науковця

Структура статті

 • УДК
 • Назва статті мовою статті
 • І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище …. мовою статті
 • Назва статті англійською мовою
 • Ініціали Прізвище, Ініціали Прізвище …. англійською мовою
 • Анотація мовою статті (500 символів не враховуючи пробіли)
 • Ключові слова мовою статті (6-8 слів)
 • Назва статті російською мовою
 • Ініціали Прізвище, Ініціали Прізвище …. російською мовою
 • Анотація російською мовою (45–50 слів)
 • Ключові слова російською мовою (6-8 слів)
 • Розширена анотація англійською мовою.
  Основні вимоги до анотації:
  – об’єм — 1800 символів не враховуючи пробіли;
  – інформативність (не містить загальних слів);
  – оригінальність (не повинна бути калькою російськомовної анотації);
  – змістовність (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
  – структурованість (слідувати логіці опису результатів в статті).
 • Ключові слова англійською мовою (6-8 слів)

Розділи:

 1. Вступ
 2. Теорія/Методологія/Постановка проблеми
 3. Результати дослідження
 4. Дискусія та обговорення
 5. Висновки і подальші переспективи дослідження
 6. Література (список використаних джерел інформації, оформлених згідно ДСТУ 8302:2015 References (список використаних джерел інформації, оформлених згідно стандарту АРА).
 • Список літератури транслітерацією http://ukrlit.org/transliteratsiia
 • Відомості про авторів російською, українською та англійською мовами:

– П.І.Б. (повністю);
– посада, звання;
– місце роботи;
– робоча адреса;
– відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних (допускається приблизна кількість);
– контактні телефон і e-mail;
– ID ORCID (Ви можете зареєструвати ID ORCID на сайті orcid.org)
– фотографія в електронному вигляді в одному з форматів (jpeg, tif,) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi чорно-білого кольору.

Оформлення малюнків/таблиць

 1. Рисунки/таблиці наводяться в тексті статті, без обтікання
 2. Заголовки таблиць і підписи рисунків наводяться також в тексті статті (Таблиця 1, Рис. 1)
 3. Всі рисунки повинні бути в форматі JPG
 4. У таблиці не повинно бути порожніх клітинок

Зверніть увагу! Друкована версія журналу виходить у чорно-білому варіанті

Оформлення списку використаної літератури

 1. Посилання на використані джерела оформлюються по мірі появи їх у тексті у квадратних дужках [1]; [1, 2]. Гіперпосилання не допускаються
 2. Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно ДСТУ 8302: 2015, приклад оформлення літератури

Надіславши наукову статтю та інші матеріали, передбачені у вимогах до наукової статті, що подається для опублікування у науково-практичному журналі “Теорія і практика інтелектуальної власності”, автор (співавтори) повністю та беззастережно приймає (приймають) умови  Договору про використання твору для одного автора  або співавторів.

Звертаємо увагу, що автору (співавторам) не потрібно надсилати рецензію доктора (кандидата) юридичних наук, який є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики поданої наукової статті, та рекомендацію до опублікування у формі витягу з протоколу засідання кафедри (відділу) закладу вищої освіти (наукової установи), оскільки кожна подана для опублікування у науково-практичному журналі “Теорія і практика інтелектуальної власності” наукова стаття проходить якісне незалежне подвійне сліпе рецензування (англ. мовою doubleblind peer review), коли рецензент не знає, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті.

Оцінка наукових статей, висловлення зауважень і надання пропозицій щодо їхнього доопрацювання та поліпшення здійснюються рецензентами за допомогою бланку рецензії .

Зверніть увагу. Для наукових співробітників та аспірантів академічних національних дослідних установ, що спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності,  публікації здійснюються на безоплатних засадах.

Для науково-педагогічних та педагогічних працівників національних вищих навчальних закладів та наукових установ України публікації здійснюються на пільгових умовах.

Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.

Матеріали, надані з порушенням зазначених вимог, не публікуються.

Редакційна рада має право рецензувати (подвійне сліпе рецензування), редагувати, скорочувати та відхиляти статті.