Процедура рецензування

Процедура розгляду статей

Журнал проводить політику подвійного анонімного рецензування. Усі подані рукописи спочатку будуть перевірені редакціями на відповідність обсягу та вимогам журналу і, якщо вони будуть затверджені, будуть представлені на рецензування щонайменше двома зовнішніми рецензентами. Якщо стаття не буде схвалена для перегляду, автор буде повідомлений про це протягом місяця після її надходження до редакції.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності. В процесі розгляду статті рецензент має орієнтуватися на вимоги Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics, COPE) та досвід роботи провідних наукових співтовариств.

Рецензент направляє зауваження редакції, яка потім пересилає їх авторові. Після отримання зауважень рецензента, автор повинен виправити недоліки у встановлений термін. У випадку незгоди з зауваженнями рецензента, автор має надати обґрунтоване заперечення.

Не рецензуються: статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу; статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Із формою рецензії можна ознайомитись тут.

Основні критерії оцінки:

 • Дотримання загальних рекомендацій щодо написання статей
 • Дотримання інструкцій щодо написання статей
 • Структура статті
 • Точність змісту
 • Оригінальність
 • Ілюстрації – фотографії, малюнки, таблиці
 • Використовувана термінологія
 • Актуальність цитат

Рецензія відображає такі питання:

 • чи відповідає назва змістові статті;
 • чи має стаття певну новизну;
 • чи дотримано у статті науковий рівень;
 • чи доцільна публікація статті з урахуванням наявної на момент рецензування літератури;
 • якими є позитивні сторони та недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (за необхідності).

Із формою рецензії можна ознайомитись тут.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ (відповідно до діючих публікаційних принципів Elsevier)

 • Внесок у редакційні рішення:

Експертна оцінка допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і шляхом співробітництва редактора і автора може допомогти автору у поліпшенні його роботи. Експертна оцінка є важливим компонентом формальної наукової комунікації і лежить в основі наукового методу. Elsevier поділяє загальноприйняту точку зору, згідно з якою всі вчені, які бажають внести свій вклад в яку-небудь публікацію, зобов’язані найкращим чином виконати свої обов’язки рецензента.

 • Оперативність:

Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це редактора та відмовитися від процесу розгляду.

 • Конфіденційність:

Будь-який рукопис, отриманий для розгляду, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен показуватися іншим рецензентам або обговорюватися з ними без отримання на це дозволу головного редактора.

 • Стандарти об’єктивності:

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.

 • Підтвердження джерел:

Рецензенти повинні виявляти відповідні опубліковані роботи в рецензованому матеріалі, які не були процитовані авторами. Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені як цитати.

Рецензент зобов’язаний звертати увагу головного редактора на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

 • Розкриття інформації та конфлікт інтересів:

Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукопису, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні лишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди.

Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, у яких вони особисто зацікавлені.

 

Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” декларує політику відкритості та надає інформацію щодо рецензентів, що залучаються до оцінки публікацій видання.

Список рецензентів журналу за 2019 р.