Рецензування

Надісланні статті проходять подвійне анонімне рецензування.

Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності. В процесі розгляду статті рецензент має орієнтуватися на вимоги Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics, COPE) та досвід роботи провідних наукових співтовариств.

Рецензія відображає такі питання:

  • чи відповідає назва змістові статті;
  • чи має стаття певну новизну;
  • чи дотримано у статті науковий рівень;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням наявної на момент рецензування літератури;
  • якими є позитивні сторони та недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (за необхідності).

Рецензент направляє зауваження редакції, яка потім пересилає їх авторові. Після отримання зауважень рецензента, автор повинен виправити недоліки у встановлений термін. У випадку незгоди з зауваженнями рецензента, автор має надати обґрунтоване заперечення.

Не рецензуються: статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу; статті, спеціально написані за замовленням редакції.