Автор, який подав матеріали до друку, вважається таким, що погоджується:

– на безоплатну публікацію статті у журналі;

– на те, що статтю може бути відхилено у випадку недотримання автором вимог або за негативного висновку рецензентів;

– на подальше безоплатне їх розміщення на сайті НДІ інтелектуальної власності та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;

– на те, що надіслані до редакції матеріали авторам не повертаються.

Автор статті у письмовій декларації підтверджує те, що він (вона) є справжнім автором статті; що йому (їй) належать авторські права на пропонований матеріал. Крім цього, автор зазначає, що стаття не створена за фінансової підтримки (або автор має зазначити джерела такої підтримки). Автор посвідчує, що стаття не є результатом написання її іншою, анонімною особою. Якщо стаття написана у співавторстві, автор декларує те, що внесок кожного автора є значним, і жодна особа не вказана як автор без причини.