Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №6, 2010
Авторське право
Штефан О. Літературний агент — міф чи реальність?……………………………………………………………..c. 3
Ганжуров Ю. Охорона авторського права у видавничій галузі: проблемні питання………………………..c. 11
Патентне право
Коваль І. Характеристика прав на об’єкти промислової власності відповідно до загальної моделі суб’єктивного права…..c. 14
Прахов Б. О выявлении и отборе лицензионных тем в практике продажи сопутствующих лицензий……………..c. 22
Чомахашвілі О. Зміст адміністративно-правового регулювання у сфері охорони прав на промислові зразки…..c. 27
Засоби індивідуалізації
Дорохіна І., Самоловова Н. Деякі аспекти дослідження семантики словесних позначень…………………..c. 33
Договірні відносини
Рязанова Н. Актуальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання прав на службові об’єкти інтелектуальної власності ….c. 39
Захист прав
Бєлєвцева В. Адміністративно-правові аспекти режиму інтелектуальної власності: захист та безпека ………..c. 46
Гойко О. Від судового захисту до альтернативних методів вирішення спорів……………………………………….c. 54
Право та інновації
Загрішева Н. Правове регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів……….c. 61
Сімсон О. Реалізація моделі державно-приватного партнерства в інноваційній стратегії України……………..c. 70
Погляд науковця
Амангельды А. Особенности правового регулирования франчайзинговых отношений………………………….c. 78
Цюкало Ю. Принцип недопустимості зловживання суб’єктивними цивільними правами з наміром завдання шкоди (шикана)
в країнах романо-германської правової системи
………………………………………………………….c. 97
Невідомий В. Еволюція правових цінностей та ідея конституціоналізму………………………………………….c.104
Духневич І. Правові питання удосконалення аграрного законодавства……………………………………………c.113
Кондрацька Ю. Правові акти національного банку України: теоретичні та прикладні аспекти……………c. 121
Нижний А. Скріплення печаткою як елемент письмової форми цивільно-правового договору……………c. 129

№ 6 (56), 2010
Tagged on: