Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №6, 2008

КРИЖНА В.М.
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ, ДОБРОСОВІСНОСТІ ТА РОЗУМНОСТІ І ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор у своїй статті з’ясовує правові наслідки недійсності договорів у сфері інтелектуальної власності, виходячі з закріпленого в ЦК України принципу справедливості, добросовісності та розумності.

ПОГРІБНИЙ С.О
ЩОДО РОЛІ ЗВИЧАЇВ ТА МОРАЛЬНИХ ЗАСАД СУСПІЛЬСТВА У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДОГОВІРНИХ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Наукове дослідження автора присвячено проблемам використання звичаїв та моральних засад суспільства в правовому регулюванні договірних цивільних відносин.

ВАСЬКОВСЬКА Т.А., КРАЩЕНКО В.П.
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ЗАПАТЕНТОВАНИХ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ У ЦИФРАХ І ФАКТАХ

На базі статистичних даних досліджені Висновки судових експертів промислових зразків, підготовлені експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, на предмет виявлення глибинних причин виникнення спорів між суб’єктами господарювання, пов’язаних з вразливістю чинного законодавства щодо охорони прав на промислові зразки.

ДРОБ’ЯЗКО В.С.
ОХОРОНА БАЗ ДАНИХ В УКРАЇНІ

Автор у своїй статті розглідає критерії охорони бази даних авторським правом та види відповідальності за порушення прав на таку базу даних, а також перспективи охорони баз даних sui generis.

ПОЛУЕКТОВ І.Л.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ЯК ПОРУШЕННЯ ЗАСАД ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор статті досліджує проблеми зловживання правом, використовуючи метод критичного аналізу науквих напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених, при цьому висловлюючи власне розуміння сутності критеріїв визначення інституту зловживання правом.

ХАРЧЕНКО В.Б.
КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦ: ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ.

Стаття присвячена дослідженню проблем кримінально-правової охорони комерційної таємниці та визначення основних напрямків вдосконалення кримінально-правової охорони комерційної таємниці за діючим кримінальним законодавством України.

ОГНЕВ’ЮК Г.З.
ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ У СПРАВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В статті висвітлені проблемні питання представництва в сфері інтелектуальної власності. Автором проаналізовано суб’єктивний склад осіб, які здійснюються таке представництво, це, зокрема, і професійні представники (патентні повірені) і інші спеціалісти (юристи, адвокати, консультанти), які працюють в сфері інтелектуальної власності

ГАЛИЦЯ І.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ “ЕКОНОМІКИ СТРЕСУ”

Автор у своїй статті пропонує увазі розроблену ним технологію інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, яка найближчім часом може бути втілена в конкретний інноваційний проект.

ПОПОВ С.Ф.
ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕНЬ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ І ТРАНСФЕРУ НАУКОВОМІСТКИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Автор у своїй статті визначає відмінні особливості комерціалізації і трансферу технологій, розроблених державними університетами за бюджетні кошти.

АДАМЮК Д.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ІННОВАЦІЯ” ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В статті зясовуються теоретичні питання змісту поняття “інновація”як об’єкта правових відносин у ЄС. У статті аналізуються основні нормативно-правові акти ЄС, які регламентують відносини в науково-технічній та інноваційній сферах, встановлююється зміст та особливості інновацій за законодавством ЄС, а також визначаються тенденції законодавчого регулювання інноваційної діяльності співтовариства.

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П.
ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

В статті представлено теоретичні положення щодо фінансування політичних партій та аналіз основних моделей такого фінансування в зарубіжних країнах.

№ 6 (44), 2008
Tagged on: