Завантажити журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6(116) 2020

Авторське право та суміжні права

Федорова Н. В. Іноземний та вітчизняний досвід захисту прав інтелектуальної власності на біжутерію та ювелірні вироби.

Кедя Ю.О. Співавторство при створенні літературних творів за законодавством України та Франції

Зеров К.  Захист авторського права на компьютерні програми

Штефан О. Поняття порушення суб’єктивного авторського права: теоретичний аспект

 

Захист прав інтелектуальної власності

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Питання інтелектуальної власності в теорії національної безпеки

А. Дмитрук Право інтелектуальної власності, як система охорони результатів творчої діяльності

Недогібченко Є. Кримнінально-правовий захист об’єктів індивідуалізації в Україні та закордоном

О. Бахарева Обʼєкти прав інтелектуальної власності: загальні умови захисту.

Право та інновації

Постригань Т. Правове регулювання інноваційного парку Польщі

О. Чомахашвілі Заходи правовового виховання щодо популяризації винахідницької діяльності

 

Право промислової власності

Г. Юдіна Новий підхід до визначення обсягу правової охорони промислових зразків в Україні

Тверезенко О. Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки

Гоменюк Ю. Зміна парадигми додаткової правової охорони винаходів у контексті реформи патентного законодавства України

Мироненко Н. М. Серія торговельних марок: теорія, законодавство, правозастосування

Погляд науковця

А. Шабалін Становлення та розвиток цивільно-процесуального захисту речових прав на землю в Україні

О.Покальчук Допоміжні репродуктивні технології як юридична категорія

Пономарьова О. Медичні дослідження: стан та пролематика

 

Економіка інтелектуальної власності

Буров О. Дистанційна робота та людський капітал: нові виклики та загрози (міжнародний досвід)

Андрощук Г. О. Протидія   недобросовісним реєстраціям  і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації

 

№ 6 (116) 2020