Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 5 (97) 2017

М. Анхелес Куадрадо Руіз. Біотероризм в еру глобалізації

С. 5-16

Стаття стосується нової парадигми такого явища, як біотерироризм в умовах глобалізованого світу.

Відправною точкою авторка вважає події 11.09.2001. У статті аналізується міжнародне законодавство та законодавство ЄС, виділяються ключові правові механізми регулювання біобезпеки в світі та ролі міжнародних організацій. Окремо аналізується Зелена Книга ЄС та національне законодавство країн ЄС та, зокрема, Іспанії. Авторкою показано синергетичний зв’язок біотероризму інших сфер людського життя: від виробництва біологічної зброї до мистецтва, також розкривається особливості складу кримінальних злочинів в сфері біобезпеки.

Ключові слова: біотероризм, кримінальне право, злочин, біологічні агенти, права людини

Дроб’язко В. Становлення Всесвітньої конвенції про авторське право

С. 17-21

Стаття присвячена комплексному вивченню становлення Всесвітньої конвенції про авторське право, зокрема Рекомендації Римської конференції (1928 р.), Паризького проекту (1936 р.), проекту Монтевідео (1937 р.), наради Комітету експертів у Брюсселі (1938 р.), діяльності ЮНЕСКО, Женевської дипломатичної конференції (1952 р.).

 Ключові слова: авторське право, ЮНЕСКО, Женевська дипломатична конференція

Бахарева О. Охорона зображення: свідоцтво на знак чи попереднє використання?

С. 22-31

Стаття базується на аналізі двох судових спорів між одними й тими самими сторонами. Перша судова справа стосується питання визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг. Друга судова справа розглядала визнання за виробником права попереднього використання позначення. Суб’єкт, який був володільцем торговельної марки за свідоцтвом на знак для товарів і послуг, яке визнано судом недійсним, довів своє право на використання позначення навіть тоді, коли вже не був власником зазначеного свідоцтва.

 Ключові слова: торгівельна марка, свідоцтво на знак для товарів і послуг, попереднє використання, право власника на знак, правонаступництво, охорона об’єкта інтелектуальної власності

Зайківський О., Оністрат О. Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві

С. 32-43

Розглянуто можливі порушення прав інтелектуальної власності при здійсненні міжнародного військово-технічного співробітництва (ВТС) України залежно від специфіки цієї діяльності. Проаналізовано законодавство України, що регулює діяльність, пов’язану з ВТС, стосовно забезпечення охорони інтелектуальної власності. Зазначено важливість охорони інтелектуальної власності на всіх етапах ВТС і необхідність удосконалення законодавства щодо врегулювання питань охорони інтелектуальної власності у сфері ВТС з іноземними державами, державного контролю в цій сфері, а також повноважень і відповідальності суб’єктів ВТС.

Ключові слова: оборона, інтелектуальна власність, порушення прав

Недогібченко Є. Роль і значення доказів у процесі адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності

С. 44-50

У статті розглянуто роль і значення доказів у процесі адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності. Наведено приклади судових рішень про порушення авторського права. Особливу увагу приділено допустимості доказів під час розгляду справи в суді.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, докази, об’єкти інтелектуальної власності

Бутнік-Сіверський О. Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви

С. 51-60

У статті досліджується питання перегляду усталених теоретичних понять класич­ної економіки, що під впливом трансформаційних процесів не можуть характеризувати наявні зміни за старим змістом і трактуванням в умовах послідовного просування до нової інтелектуальної економіки. Зазначено, що вдосконалення техноло­гічної структури економіки можливе лише за умови інтенсивного впровадження інновацій, обсягів інвестицій і вкладень капіталу на технічне переозброєння та модернізацію за інноваційно-інтелектуальним напрямом розвитку, що є ознакою інноваційної технологічної реструктуризації. Ця конструкція доповнюється поняттям технологічності як відтворення методичного підходу входження до нової інтелектуальної економіки. Використання терміна «інноваційна інтенсифікація економічного розвитку», в конструкцію якого додано інноваційність, дозволило розглянути інтенсифікацію як якісну ознаку економічного розвитку в умовах трансформаційних процесів в інтелектуальній економіці. Використання на шляху до нової інтелектуальної економіки ознаки «інноваційний інтелектуальний прорив», що передбачає інтелектуальність, посилює результативну участь людського капіталу в проривному оновленні техніко-технологічного середовища.

Ключові слова: неоекономіка, інноваційність, технологічність, реструктуризація, інтелектуальний прорив, нова інтелектуальна економіка

Орлюк О. Про розробку політики з інтелектуальної власності в національних університетах і роль профільних кафедр з інтелектуальної власності

С. 61-69

У статті досліджуються підходи ВОІВ до розробки напрямів підтримки розвитку політики з інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних організаціях. На базі чинного законодавства та Типового положення пропонуються підходи, котрі можуть використовувати університети України у процесі розробки політики з інтелектуальної власності, з метою розв’язання завдань, які Україна ставить перед собою у процесі входження в Європейський дослідницький простір. Аналізується досвід профільних кафедр з інтелектуальної власності у розбудові політики університетів у цій сфері.

Ключові слова: ВОІВ, політика з інтелектуальної власності, університет, науково-дослідний інститут, інноваційна структура

Семінар: «Культурна спадщина як складова національного брендінгу»

С. 70-71

11 жовтня 2017 року у приміщенні замку-музею Радомисль відбувся семінар «Культурна спадщина як складова національного брендингу»

№ 5 (97) 2017