Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №5, 2012

ЗМІСТ

Право інтелектуальної власності

Потоцький М.
Гносеологія права інтелектуальної власності: господарсько-правовий аспект
……………… 3

Авторське право

Якубівський І.
Юридична природа права на плату (винагороду) в авторському праві
.. 10

Патентне право

Іванюченко О.
Порівняльний аналіз патентного права США і ФРН, РФ, України щодо «винаходів, пов’язаних з комп’ютерною програмою (алгоритмом)»
…………………… 17

Комерційна таємниця

Андрощук Г.
Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу
.. 26

Работягова Л.
Визначення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію суб’єкта господарювання
……………………. 37

Договірні відносини

Батова В.
Ліцензійний договір на використання корисної моделі
…………. 45

Москаленко К.
Договори у сфері музичного шоу-бізнесу з малолітніми та неповнолітніми артистами-виконавцями: правове регулювання і шляхи його вдосконалення
………………… 51

Захист прав

Коваленко Т.
Що робити, якщо ви стали жертвою контрафакції
……………………….. 57

Погляд науковця

Шевчук В.
Теоретико-правові засади дослідження адміністративно-правового регулювання фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання Державної податкової служби України
………………….. 62

Скирта Д.
Шляхи вдосконалення правового регулювання державного фінансового контролю у сфері державних закупівель в Україні з використанням досвіду Франції
……………. 67

Мостовенко С.
Види операцій з цінними паперами та їх значення як об’єкта оподаткування
…………………………………. 75

Чуприна Л.
Правовая характеристика бюджетного учреждения как субъекта финансового права
……………………………. 83

Черпіцька Л.
Взаємодіїя держфінінспекції України та адміністративних судів в процесі розв’язання спорів у сфері публічної фінансової діяльності
………………………… 91

Богачова О.
окремі аспекти інституту експертизи законопроектів
……………….. 98

Кушнір І.
Діяльність у сфері житлового будівництва в системі об’єктів фінансово-правового регулювання
……………………. 104

Кацавець Р.
Репліка у захисній промові
… 111

Цюкало Ю.
автономія волі та обмеження свободи договору за українським законодавством
………………………………. 115

До відома
Про підсумки конференції «Інтелектуальні власність: погляд з ХХІ століття» ………. 122

№ 5 (67), 2012
Tagged on: