Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №5, 2010
Погляд науковця
Пшеничнюк Д. Розвиток ідеї тісного та реального зв’язку в англійському міжнародному приватному праві ……3
Погрібний С. Аналогія закону та аналогія права як засоби регулювання договірних цивільних відносин ……….14
Невідомий В. Регулятивний та самоорганізаційний аспекти правової реальності …………………………………………….22
Штефан О. Деякі цивільно-правові та цивільно-процесуальні аспекти вчення про інтерес ……………………………..30
Амангельды А. Особенности правового регулирования франчайзинговых отношений …………………………………….44
Авторське право
Дроб’язко В. Актуальні проблеми авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі …………………….66
Засоби індивідуалізації
Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок………………………………………………………………………………82
Селіваненко В. Форми порушення прав на комерційне найменування…………………………………………………………….89
Право та інновації
Сімсон О. Інноваційні правовідносини. Проблема ідентифікації та класифікації ………………………………………………98
Договірні відносини
Рязанова Н. Юридичні гарантії майнових прав на службові об’єкти інтелектуальної власності ………………………105

№ 5 (55), 2010
Tagged on: