Завантажити журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 5 (115) 2020

Авторське право та суміжні права

В. Дроб’язко Становлення міжнародної охорони технічних засобів захисту

Штефан О. О. Роль принципу добросовісності при захисті авторського права

В. Троцька Авторське право та основні права на свободу інформації, преси: судова практика ЄС

Улітіна О. Особливості охорони авторського права на деякі види творів сучасного мистецтва

К. Зеров TIME SHIFT і CATCH-UP як способи використання об’єктів авторського права і суміжних прав

 

Право промислової власності

Ю.М. Капіца Незареєстрований промисловий зразок: особливості захисту прав в Європейському Союзі  та проблеми тролінгу в Україні (23/09/2020)

П. А. Боровик Часткова відмова від прав та визнання прав на винахід недійсними частково

 

Захист прав інтелектуальної власності

А. Штефан Принцип диспозитивності у цивільному судочинстві

 

Право та інновації

А. Ярмолюк Відкриті інновації з точки зору правової охорони інтелектуальної власності

 

Економіка інтелектуальної власності

Бутнік-Сіверський О. Б. Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки (2 часть)

Ревуцький С. Стан інноваційного розвитку та подальші кроки до неоекономіки України  у першій чверті XXI століття

 

Погляд науковця

О. Пономарьова Деякі аспекти засобів індивідуалізації на ринку медичних і фармацевтичних послуг

№ 5 (115) 2020