Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2010
Авторське право
Штефан О. Охорона і захист авторських прав: теоретичний аспект с. 3

Грищенко А. Звернення стягнення на майнові авторські та суміжні права як предмет застави с.18

Дорожко Г., Кіф’юк Є. Питання охорони та захисту цифрових фотографічних творів с. 25

Мацкевич О. Редактор засобу масової інформації як суб’єкт авторського права с. 29

Патентне правоАндрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку с. 36

Прахов Б. Основні цілі патентної охорони винаходів за кордоном с. 54

Засоби індивідуалізаціїІваницька Н. Окремі проблеми здійснення прав на торговельну марку, які належать кільком особам с. 61

Договірні відносини

Дмитришин В. Співвідношення договорів розпоряджання майном та договорів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власностіс. 67

Москалюк Н. Особливості ліцензійних договорів на використання винаходів у сфері генетичної інженерії с.75

Право та інноваціїСімсон О. Інноваційне право як запорука сталого інноваційного розвитку с. 81

Погляд науковцяАкімов Д. Соціальні основи трудової міграції: західна та східна моделі с. 87

№ 4 (54), 2010
Tagged on: