Новели законодавства

Шакель Н. Ответственность за хранение с целью распространения контрафактных произведений в праве Республики Беларусь

С. 5

Штефан А. Камкординг, кардшейрінг, піратство: законодавчі новели щодо видів порушень авторського права і суміжних прав

С. 12

Штефан А., Зеров К. Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: огляд законодавчих новел

С. 18

 

Авторське право

Дроб’язко В. Всесвітня конвенція про авторське право 1971 р.

С. 27

 

Закордонний досвід

Постригань Т. Розвиток наукових парків на базі університетів США: історико-правовий аспект

С. 32

Кашинцева О. Примусове ліцензування лікарських засобів: досвід ЄС

С. 38

 

Судова експертиза

Сопова К. Знак для товарів і послуг — назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи

С. 43

 

Право та інновації

Бутнік-Сіверський О. Формування неоекономіки у сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації

С. 57

 

Погляд науковця

Кушнір І. До питання про принципи оподаткування в галузі будівельної діяльності

С. 68

 

Реформування законодавства

Кадєтова О. Реформа інтелектуальної власності в Україні через призму європейської правової доктрини інтелектуальної власності

С. 77

Сенчук В. Правові засади охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень

С. 87

 

№ 3 (95) 2017
Tagged on: