В. КОВАЛЬСЬКИЙ
СИСТЕМИ І ВИДИ ФУНКЦІЙ ПРАВА

У своїй статті автор проводить наукове дослідження системи функцій права, яка включає базові ідейні положення (принципи регулятивного та охоронного права), типи регулювання правових відносин та відповідну правову емпірику.

Д. ПШЕНИЧНЮК
КОНЦЕПЦІЯ ТІСНОГО ЗВЯЗКУ ТА ІМПЕРАТИВНІ НОРМИ ІНОЗЕМНОЇ (ТРЕТЬОЇ) КРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Стаття містить аналіз застосування імперативних норм іноземної держави в сучасному коллізіційному праві. В статті показано зв’язок між імперативними нормами та концепцією тісного зв’язку в сучасному МЧП, демонструються підходи, що використовуються суддями (арбітрами) при використанні іноземного імперативного права.

А.А. АМАНГЕЛЬДИ
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ЯК ОСНОВА ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

В статті розглянуті основні класифікації авторського договора, його поняття. Досить ретельно розкриті елементи авторського договора та його суттєві умови. Проведено порівняльно-правовий аналіз законодавтсва в сфері авторського права Казахстана, Росії та інших країн.

О.ДОРОШЕНКО, К. ЩУКІНА
СТРУКТУРА КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ

У статті досліджуються складові елементи комерційного найменування та пропонується найбільш доцільна його конструкція, що надасть можливість уникнути зіткнення прав на комерційні найменування.

І. КОВАЛЬ
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ “НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ”

Автор статті, на підставі аналізу складу правопорушення “неправомірне використання комерційного найменування” формулює загальне визначення цього правопорушення.

С. БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ЯК ОБ’ЄКТ СПАДКУВАННЯ

Розглянуто, які саме права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть переходити у спадщину. Зроблено висновок про невизначеність в законодавстві України питання переходу у спадщину права на подання заявки та одержання патенту.

А. ШТЕФАН
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ‘ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЕКСПЕРТА

На прикладі висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності автором аналізуються помилкові та необгрунтовані підходи експерта до проведення дослідження об’єкта авторського права, причини неправильних висновків, а також надаються пропозиції щодо певного обмеження незалежності судового експерта.

Д. АКИМОВ

УКРАИНКИ В ИТАЛИИ: ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

№ 3 (47) 2009