№ 2 (112) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 2 (112) 2020

Логвиненко М., Диковець А.

Правовi  проблеми захисту авторських прав від піратства в  мережі Інтернет.

С. 5-11

 У статті досліджується проблема піратства у сфері авторського права. Розкрито поняття «інтернет-піратство», визначено ознаки цього явища. Здійснено класифікацію піратства, яка підтверджує факт того, що розміщення об’єктів авторського права в Інтернеті наразі є розповсюдженим явищем. Визначено основні способи захисту авторських прав від піратства в мережі в Україні та відповідні проблемні питання. Сформульовано пропозиції з удосконалення чинного законодавства у сфері захисту авторського права від піратства в Інтернеті.

Ключові слова: авторське право, суміжні права, інтелектуальна власність, піратство, контрафактний примірник, інтернет-піратство