№ 5 (103) 2018

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 5 (103) 2018 Улітіна О. Директива 2001/84/ЄС (про право слідування): іноземний досвід С. 5-10 У статті розглядаються особливості гармонізації національних законодавств країн ЄС з положеннями Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/84 від

Read more

Терміни подання статей до поточного випуску журналу

Готується до видання №1/2019 журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності”. Просимо подавати до розгляду та рецензування матеріали не пізніше 10 лютого 2019 року. Із вимогами до статей можете ознайомитись на Сторінці для авторів

Read more