№ 2 (94) 2017

Повний номер 2, 2017 З історії винахідництва Довгань Г. Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. ХХ ст. C. 5 Авторське право Майданик Л. Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України C. 12

Read more