Відбулася науково-практична конференція «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах»

Відбулася науково-практична конференція «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах»

17 травня 2016 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», відбулася науково-практична конференція «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах».

Read more

№ 1 (87), 2016

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2016 Право інтелектуальної власності Зайківський О., Оністрат О. Проблеми охорони інтелектуальної власності у військово-технічній сфері C. 5-16 У статті досліджуються проблемні питання забезпечення охорони інтелектуальної власності та її використання, зокрема у військово-технічній

Read more

№ 6 (86), 2015

Реформування законодавства Кашинцева О. Реформування законодавства в сфері фармації: чи можливо уникнути спекуляцій С. 5 У статті висвітлюються питання реформування законодавства у сфері фармації, зокрема проекту Закону України «Про лікарські засоби», крізь призму захисту прав пацієнтів і забезпечення доступу до

Read more

№ 5 (85), 2015

Мироненко Н. Управление в сфере интеллектуальной собственности С. 5 Автор торкається проблем вдосконалення державного управління у сфері інтелектуальної власності та його зв’язку з управлінням у сфері наукової, науково-технічної діяльності, інноваційним розвитком Ключові слова: управління інтелектуальною власністю, наука, інновації, державне управління

Read more

№ 4 (84), 2015

Захист прав Штефан О. Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування С. 5–14 Стаття присвячена розкриттю правового статусу органів державної влади та місцевого самоуправління як учасників цивільного процесу у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових

Read more

№ 3 (83), 2015

Реформування законодавства Кашинцева О. Національна патентна реформа у сфері охорони здоров’я на засадах верховенства прав людини C. 6–15 Стаття присвячена питанням необхідності проведення патентної реформи у сфері охорони здоров’я на засадах верховенства прав людини. Автор обґрунтовує необхідність імплементування в національне

Read more

№ 2 (82), 2015

Право інтелектуальної власності Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності С. 5–13 Стаття присвячена розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних відносин щодо передання майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері розпоряджання правами на результати інтелектуальної

Read more

№ 1 (81), 2015

Право інтелектуальної власності Кашинцева О. Переосмислення права інтелектуальної власності з позиції забезпечення прав людини: нові виклики — нові відповіді С. 5–10 З 2015 р. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України розпочинає науковий проект щодо переосмислення місця та ролі інтелектуальної власності в

Read more

№ 6 (80), 2014

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №6, 2014 Кашинцева О. Вплив етико-правових норм на легітимність наукового результату у сфері біомедичних досліджень У статті аналізуються тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності крізь призму міжнародних етичних стандартів проведення медикобіо-логічних досліджень

Read more

№ 5 (79), 2014

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №5, 2014 Афанасьєва (Горська) К. Зміни концептуальних засад авторсько-правового регулювання в умовах глобалізації інформаційного простору Стаття присвячена вивченню нових течій і концепцій авторського-правового регулювання в умовах глобальних змін інформаційного простору. Особлива увага приділяється

Read more