Повний номер 2, 2017
З історії винахідництва

Довгань Г. Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. ХХ ст.

C. 5

Авторське право

Майданик Л. Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України

C. 12

Дроб’язко В. Конвенційна охорона авторських прав у Бернській і Всесвітній конвенціях

C. 18

Засоби індивідуалізації

Афян А. Географічні зазначення: власність без власника

C. 26

Договірні відносини

Работягова Л. Деякі аспекти укладання ліцензійних договорів на використання торговельної марки

C. 35

Судова експертиза

Сопова К. Знак для товарів і послуг — назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи

C. 45

Захист прав

Штефан А. Зловживання цивільними процесуальними правами як процесуальний юридичний факт

C. 62

Економіка інтелектуальної власності

Бутнік-Сіверський О. Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з позиції сфери інтелектуальної власності

C. 72

Погляд науковця
Кушнір І. Деякі аспекти розробки та використання фінансово-правових моделей житлового будівництва в Україні

С. 83

Інтернет-відносини
Глотов С. Правовий режим творів у цифровому середовищі: загальнотеоретичні засади

C. 93

 

№ 2 (94) 2017
Tagged on: