Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2013
Кашинцева О., Шатирко Л.

Психологічні та психотерапевтичні методики як об’єкти права інтелектуальної власності

C. 3–10

Стаття присвячена питанням особливостей правової природи психологічних і психотерапевтичних методик як об’єктів права інтелектуальної власності. У статті також аналізуються особливості правового статусу авторів вказаних об’єктів крізь призму як законодавства у сфері інтелектуальної власності, так і медичного законодавства.

Осипова Ю.

Службові об’єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України

C. 11–23

У статті визначено коло тих об’єктів права інтелектуальної власності, щодо яких є можливим та доцільним застосування режиму «службових» об’єктів права інтелектуальної власності, а також визначено умови такого застосування. На основі отриманих результатів визначено, що входить до категорії службових об’єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України.

Татьков В.

Підвідомчість спорів господарським і адміністративним судам при реалізації правовідносин інтелектуальної власності

С. 24–30

Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних аспектів розмежування компетенції господарських та адміністративних судів при вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема і спорів щодо визнання недійсними правоохоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності.

Потоцький М.

Визнання відсутнім права інтелектуальної власності як спосіб захисту прав суб’єктів господарювання

С. 31–36

Проаналізовано чинне законодавство щодо врегулювання способів захисту прав і сучасну практику його застосування на прикладі спорів у сфері інтелектуальної власності. Виявлено колізії між ЦК та ГК України й обґрунтовано доцільність гармонізації положень зазначених нормативних актів щодо визначення способів захисту прав.

Петренко С., Заболотна Н.

Відповідальність при використані файлообмінних p2p мереж

С. 37–42

В статті розглянута проблема відповідальності при розповсюдженні об’єктів авторського права за допомогою файлообмінних P2P (peer to peer) мереж (торрент). Проводиться дослідження щодо встановлення осіб та їх відповідальності за дії, пов’язані з використанням торрентів для копіювання та розповсюдження об’єктів авторського права без дозволу правовласників. А також розглядаються перспективні засоби протидії порушенню авторських прав у торрентах.

Штефан А.

Припинення дії, яка порушує право чи створює загрозу його порушення, як спосіб захисту авторського права

С. 43–47

Стаття присвячена визначенню правової природи дій, що порушують авторське право або що створюють загрозу його порушення, і аналізу порядку реалізації такого способу захисту авторського права, як припинення дій, що порушують авторського право або що створюють загрозу його порушення.

Петренко І.

Правова охорона персонажа літературно-художнього твору

С. 48–54

Автором досліджується правова природа персонажа літературно-художнього твору як об’єкт авторського права, пропонуються підходи відносно визначення його охраноспособності, даються рекомендації відносно внесення необхідних змін до авторсько-правового законодавства України.

Мацкевич О.

Укладення договорів Інтернет-засобами масової інформації у сфері авторського права

С. 55–61

Автор аналізує загальні особливості укладення договорів між Інтернет-ЗМІ і авторами, працюючими дистанційно і такими, що немає штатними працівниками, а також форми таких договорів.

Рудченко І.

Система суб’єктів державного управління в інноваційній сфері

С. 62–69

Автором здійснений аналіз круга суб’єктів державного управління у вказаній сфері і функцій, які вони виконують.

Кушнір І.

Іпотечне кредитування як метод фінансування житлового будівництва

С. 70–76

У статті аналізується іпотечне кредитування як метод фінансування житлового будівництва, його особливості, стан використання в Україні, у тому числі в процесі реалізації програми «Доступне житло». Аналізуються правовідносини між позичальником, розпорядником бюджетних коштів та банком у процесі надання іпотечного кредиту. Пропонуються шляхи удосконалення іпотечного кредитування у процесі фінансування житлового будівництва.

Удяк В.

Особливості правового регулювання податкової політики як методу державного регулювання економіки: підходи та перспективи

С. 77-83

У статті розглянуто роль і значення податкової політики в системі державного регулювання економіки. Проаналізовано влив основних типів і моделей податкової політики, які вироблені світовою практикою на розвиток економік держав. Обґрунтовано рекомендації щодо реформування податкової політики України спрямовані на побудову конкурентноспроможної національної економіки.

№ 2 (70), 2013
Tagged on: