Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2009

В. КОВАЛЬСКИЙ
ФУНКЦІЇ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ДЖЕРЕЛА, ДИНАМІКА

У своїй статті автор проводить науковое дослідження функціонального призначення права, способів та шляхів впливу права на суспільні відносини.

Н. МИРОНЕНКО
ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ.

У статті автором розглядаються поняття суб’єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації відповідно до структури інститутів права інтелектуальної власності

Ю. БАУМАН
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ НЕБАНКІВСЬКИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ.

У даній статті автор досліджує місце небанківських фінансових установ у процесі відмивання грошей за допомогою офшорних юрисдикцій та пропонуються шляхи вдосконалення законодавства у сфері протиді легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

О. ШТЕФАН
ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОФСПІДЛК ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.

У даній науковій сттті напідставі аналізу діючого законодавства України досліджується правовий статус профспілок та організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права і суміжних прав.

А. ШТЕФАН
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ.

У статті досліджується та аналізується правова природа способів захисту авторського права і суміжних прав, їх характерні риси та підстави застосування.

Н. МІНЧЕНКО
РОЗРІЗНЯЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПОЗНАЧЕНЯ, ЗАЯВЛЕНОГО НА РЕЄСТРАЦІЮ В ЯКОСТІ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ.

Автор статті розглядає поняття “розрізняльна здатність” стосовно позначення і пропонує своє визначення. Також розглядаються деякі особливості розрізняльної здатності об’ємних позначень.

І. ДОРОХІНА, В. КРАЩЕНКО
АНАЛІЗ ЗАКОНІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ОБЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ З ПОЗИЦІЇ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА.

Автори статті досліджують норми спеціальних законів, що регулюють охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Ю. АТАМАНОВА
ІННОВАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ТА ВІДНОСИНИ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ – СПІВВІДНОШЕННЯ ТА СИСТЕМНА ВЗАЄМОДІЯ.

Стаття присвячена комплексному правовому дослідженню, вивченню, систематизації та наданню правової кваліфікації відносинам, які складаються в інноваційній сфері

№ 2 (46), 2009
Tagged on: