№ 1 (63), 2012

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2012

Питання державного управління і державної політики в сфері інтелектуальної власності й інновацій

Паладій М. Вибір методів державного управління сферою інтелектуальної власності в умовах інтеграції в міжнародні співтовариства ……3

Теорія інтелектуальної власності

Андрощук Г. Національні стратегії розвитку інтелектуальної власності: досвід Фінляндії ……13

Авторське право

Кулініч О. Умови реалізації та обмеження права на фотографування фізичних осіб у громадських місцях ……24

Комзюк Л. Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС ……32

Дроб’язко В. Закон США про авторське право 1976 року……40

Захист прав

Коваль І. Визначення судової юрисдикції щодо захисту прав у сфері промислової власності ……49

Мацкевич О. Загальні підходи до визначення юридичної відповідальності провайдерів за порушення авторських і суміжних праву мережі Інтернет……54

Право та інновації

Ревуцький С. Застосування інтелектуальної власності в умовах діяльності технопаркових інноваційних структур ……63

Литвин О. Охорона нових інноваційних технічних рішень без патентування ……73

Гришкова М. Організаційно-правові засоби передачі в промисловість розробок вищих навчальних закладів, виконаних за фінансової підтримки держави ……76

Романюк В. Міжнародний досвід оподаткування доходів нерезидентів – фізичних осіб ……81

Скутельник П. Фінансово-правові аспекти банкрутства як багатоаспектного юридичного процесу ……88

Теремецький В. Адміністративні процедури у сфері податкових правовідносин ……95