Дроб’язко В.С.
Правове регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі

С. 3-13
Автор у своїй статті розглядає проблеми національних законодавств країн-учасниць Європейського Союзу в галузі авторського права і суміжних прав.

Андрощук Г.О.
Проблеми правової охорони неоригінальних баз даних

С. 14-27
Автор у своїй статті проводить аналіз сучасного стану, виявляє існуючи проблеми та тенденції роз -витку правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності на неоригінальні бази даних у світі, та пропонує відповідні рекомендації для України.

Крижний О.М.
Деякі питання кримінально-правової охорони прав на комерційні (фірмові) найменування

С. 28-32
Автор у своїй статті проводить аналіз фірмового найменування як предмету злочину, передбаченого ст. 229 КК України, також визначає його співвідношення з суміжними поняттями, та встановлює коло осіб, що можуть мати фірмове найменування.

Тверезенко О.О., Міндрул А.В.
Загальні засади відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності за законодавством України

С. 33-45
У своїй статті автори проводять аналіз основних положень законодавства України, що регулюють договірні відносини у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

Бочарова Н.В.
Розвиток інноваційної і науково-технічної політики Європейського Союзу в умовах реалізації нового циклу лісабонської стратегії економічного зростання і зайнятості

С. 46-60
Стаття автора присвячена вивченню сучасних тенденцій інноваційної і науково-технічної політики ЄС, за допомогою яких створюється сприятливе для інновацій середовище і забезпечуються лідируючі позиції Європейського Союзу у світовій глобальній економіці.

Ревуцький С.Ф.
Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу

С. 61-68
В статті автор проводить дослідження щодо основних передумов та загальних рис розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу. Особлива увага приділяється питанням державної підтримки функціонування технологічних парків у цих країнах.

№ 1 (45) 2009