№ 4 (36), 2007

Скачать Журнал «Теория и практика интеллектуальной собственности» №4, 2007

А. ГРИЩЕНКО
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ТА СУМІЖНИХ ПРАВ В ЯКОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ

У своїй статті автор розкриває низку проблемних питань щодо можливості застави майнових авторських і суміжних прав та процедури укладення такого договору.

О. БУРОВ, Д. БУРОВА
НАВКОЛО ПАТЕНТУВАННЯ КOМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ: БОРОТЬБА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ, ПРАВОВІ КОРДОНИ ЗНИКАЮТЬ

В статті розглядаються світові тенденції розвитку правової охорони комп’ютерних програм.

І. ПЕТРЕНКО
ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Сьогодні, з урахуванням сталого розвитку ринкових відносин в Україні, питання охорони та захисту комерційної таємниці набуває все більшої актуальності. В статті автор розглядає деякі аспекти пов’язані з порушенням права на комерційну таємницю.

О. БРЕЛЬ
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

В сучасних умовах загальної інформатизації суспільства в процесі функціонування суб’єктів господарської діяльності значне місце посідає система електронного документообігу та використання електронних документів. Аналізуючи чинне законодавство з зазначених питань робиться висновок про необхідність внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють порядок подання заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та визначення в них вимог до структури й змісту електронних документів.

З. МАМОН
ЗМІШАНИЙ АРБІТРАЖ В КОНТЕКСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО І МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖІВ. АРБІТРАЖНИЙ МЕХАНІЗМ ICSID

Змішаний міжнародний арбітраж є яскравим прикладом того, що сучасне співвідношення міжнародного публічного і приватного права характеризується їх зближенням і взаємопроникненням. Саме тому автор вважає актуальним розглянути змішаний міжнародний арбітраж в контексті співвідношення міжнародного публічного і міжнародного комерційного арбітражів.

В. ТИТИЧ
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ НЕДОСКОНАЛИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НЕСПРОМОЖНІСТЬ ТА БАНКРУТСТВО

Автор у своїй статті вважає доцільним провести аналіз реалізації впливу Держави на економіку країни через призму норм, що діють у сфері правовідносин неплатоспроможності та банкрутства.

С. ФЕДЧУК
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР ШЛЯХОМ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ З ПУБЛІЧНИХ ФОНДІВ КОШТІВ

Автор у своїй статті розглядає питання інноваційної діяльності. Ретельно вивчає досвід фінансового забезпечення інновацій в різних країнах. Частиною своїх спостережень і висновків з цього автор ділиться з читачами.

ОФІЦІЙНО.

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПРО РЕКОМЕНДАЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ “ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ”

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПРО РЕКОМЕНДАЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ НА ТЕМУ: “НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ”

РЕЦЕНЗІЇ.

РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Ю. БОШИЦЬКОГО “ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”