Скачать Журнал «Теория и практика интеллектуальной собственности» №2, 2009

В. Ковальский

Функції права: поняття, джерела, динаміка

У своїй статті автор проводить наукове дослідження функціонального призначення права, способів та шляхів впливу права на суспільні відносини.

 

Н. Мироненко

Поняття суб’єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації

У статті автором розглядаються поняття суб’єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації відповідно до структури інститутів права інтелектуальної власності

 

Ю. Бауман

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом небанківськими фінансовими установами з використанням офшорних юрисдикцій

У даній статті автор досліджує місце небанківських фінансових установ у процесі відмивання грошей за допомогою офшорних юрисдикцій та пропонуються шляхи вдосконалення законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

О. Штефан

Щодо питання правового статусу профспілок та організацій колективного управління

У даній науковій статті на підставі аналізу діючого законодавства України досліджується правовий статус профспілок та організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права і суміжних прав.

 

А. Штефан

Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав

У статті досліджується та аналізується правова природа способів захисту авторського права і суміжних прав, їх характерні риси та підстави застосування.

 

Н. Мінченко

Розрізняльна здатність позначення, заявленого на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг

Автор статті розглядає поняття «розрізняльна здатність» стосовно позначення і пропонує своє визначення. Також розглядаються деякі особливості розрізняльної здатності об’ємних позначень.

 

І. Дорохіна, В. Кращенко

Аналіз законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності з позиції судового експерта

Автори статті досліджують норми спеціальних законів, що регулюють охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 

Ю. Атаманова

Інноваційні відносини та відносини в інноваційній сфері – співвідношення та системна взаємодія

Стаття присвячена комплексному правовому дослідженню, вивченню, систематизації та наданню правової кваліфікації відносинам, які складаються в інноваційній сфері

№ 2 (46), 2009
Tagged on: